VII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики»

26 листопада 2020 року в режимі відеоконференції була проведена VII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики», присвячена 100-річчю з часу заснування Полтавської державної аграрної академії.

Із вітальним словом до учасників конференції звернулася Людмила Дорогань-Писаренко, к. е. н., професор, декан факультету обліку та фінансів, професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії. Вона зауважила важливість таких заходів з метою обговорення актуальних проблем сьогодення для науковців, практиків і студентів. Завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та страхування к. е. н., доцентка Валентина Чумак також підкреслила цінність науково-практичного дискурсу для молодих науковців.

Олександр Безкровний, к. е. н., доцент, заступник декана факультету обліку та фінансів, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування звернув увагу на виняткову важливість участі в роботі конференції стейкхолдерів, які дуже активно співпрацюють із науково-педагогічним колективом для вдосконалення процесу реалізації освітньої діяльності.

Актуальними були доповіді стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування», які взяли участь у роботі конференції: Ніколаєнко Олени, менеджера Полтавської дирекції «Полтава-1» АТ «Страхова компанія ”ТАС“»; Бездудної Лариси, директорки філії ПАТ «Страхова компанія ”Провідна“» в м. Полтава.

Доповіді студентів були підготовлені на високому рівні, супроводжувалися презентаціями. У форматі прямого діалогу та за допомогою чату доповідачі відповідали на запитання всіх учасників.

Після завершення виступів основні підсумки підбила Світлана Зоря, к. е. н., доцент, голова Ради молодих учених Полтавської державної агарної академії, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування. За підсумками конференції було затверджено резолюцію, якою рекомендовано:

- Схвалити основні положення наукових доповідей учасників конференції, відмітивши їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення,  а також належну якість і глибину досліджень.

- Забезпечувати і надалі координацію співпраці науковців, освітян і практиків із різних регіонів України у сфері наукових досліджень із актуальних проблем економіки, управління, фінансів, обліку та аналізу діяльності підприємства з метою забезпечення розвитку національної економіки України.

- Підтримати ініціативу здобувачів вищої освіти, молодих науковців і практиків із різних регіонів України щодо подальших досліджень актуальних аспектів розвитку страхової та банківської діяльності, основних проблем фінансово-кредитної та податкової системи в Україні, природокористування та розвитку сільських територій. З цією метою залучати до активної співпраці зі здобувачами вищої освіти провідних фахівців установ та організацій шляхом проведення круглих столів, тренінгів, а також спілкування під час конференцій.

- Створювати умови для формування практично орієнтованої моделі підготовки майбутніх фахівців, використовуючи, теоретично переосмислюючи й узагальнюючи досвід діяльності бізнесу, залучаючи практичних працівників до освітнього процесу.

- Сприяти підтримці та налагодженню більш тісних зв'язків між здобувачами вищої освіти, молодими науковцями та регіональними представниками роботодавців на основі укладання договорів про співпрацю.

Із заключним словом звернувся Олександр Безкровний, який подякував усім учасникам конференції, а особливо Світлані Зорі, за високий рівень організації конференції. Він також висловив вдячність стейкхолдерам за плідну співпрацю в процесі забезпечення компетентностей здобувачів вищої освіти, надзвичайно важливі рекомендації щодо вдосконалення змісту навчання та наукової діяльності.

 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: