VIVAT MANAGER! VIVAT Ph. D.! Перші серед перших

Наукова школа кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії під керівництвом доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Маркіної Ірини Анатоліївни однією з перших в Україні тільки за друге півріччя 2020 року провела 4 успішних захисти дисертацій за спеціальністю 073 «Менеджмент»  відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії.

На підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 26 листопада  2020 року аспіранту кафедри менеджменту Кобченку Михайлу Юрійовичу присвоєно ступінь доктора філософії (13 жовтня 2020 року відбувся захист дисертації на тему «Менеджмент ефективності землекористування сучасних аграрних підприємств»).

На  підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 9 лютого 2021 року присвоєно ступінь доктора філософії аспірантам кафедри менеджменту Большаковій Євгенії Леонідівні (16 листопада 2020 р. відбувся захист дисертації на тему «Менеджмент стійкого розвитку підприємств агропродовольчої сфери України») та Аксюку Ярославу Анатолійовичу (17 листопада 2020 р. відбувся захист дисертації на тему «Менеджмент маркетингової підсистеми підприємств агропродовольчої сфери в контексті глобалізації»).

Окрім аспірантів кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії, 18 грудня 2020 року в разовій раді під головуванням професора Маркіної І. А. захистила дисертацію аспірантка Луганського національного аграрного університету Сударкіна Людмила Юріївна на тему «Формування економічного механізму ресурсозбереження в сільському господарстві». Атестаційна колегія МОН України від 9 лютого 2021 року також присвоїла здобувачці ступінь доктора філософії.

Успішні захисти дисертацій є підтвердженням ефективного виконання здобувачами вищої освіти освітньо-наукової програми та досягнення програмних результатів навчання, зокрема освітньої та наукової складової.

Унікальність нашої освітньо-наукової програми полягає в її системності та комплексності стосовно об’єкта та процесу дослідження, а особливо в її галузевій спрямованості, що підтверджено і дорученням МОН України провести захист дисертації здобувачки з іншого університету в ПДАА. Це свідчення високої довіри науковій школі нашої академії, науковцям кафедри менеджменту.

Вітаємо перших докторів філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент», які успішно захистились у Полтавській державній аграрній академії! Саме зараз Ви також можете стати нашим аспірантом і гордістю сучасної управлінської науки! Розвиток наших здобувачів – це розвиток спеціальності 073 «Менеджмент».