Внутрішня академічна мобільність студентів-філологів

Внутрішня академічна мобільність студентів-філологів
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка на кафедрі гуманітарних і соціальних дисциплін
Полтавського державного аграрного університету

У межах реалізації програми внутрішньої академічної мобільності на підставі Угоди про співробітництво між Полтавським державним аграрним університетом і Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка з 1 вересня 2021 року розпочалося навчання студенток 3 курсу Анастасії Клемент, 4 курсу Дар’ї Ліхтіної (освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська)», 2 курсу Катерини Железняк (освітньо-професійна програма «Філологія (Германські мови та література (переклад включно), перша — англійська)» у Полтавському державному аграрному університеті на кафедрі гуманітарних і соціальних дисциплін.

 

Здобувачки вищої освіти вивчають у нашому університеті дисципліну «Загальна теорія перекладу» (3 кредити, 90 годин, форма контролю — залік). Старша викладачка кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Ірина Рева надає студенткам необхідну науково-методичну допомогу в опануванні обраного ними курсу, долучає до цікавих форм роботи, зокрема розв’язання тематичних ребусів, підготовки доповідей і мультимедійних презентацій, дискусійного обговорення питань, пов’язаних із граматичними та лексичними трансформаціями  під час перекладу різножанрових і різностильових текстів.
Студентки удосконалюють навички усного та письмового перекладів, виконуючи інтерактивні завдання, зокрема ті, які передбачають застосування креативного, творчого підходу, роботи у групах: після обговорення теми «30 днів до нового життя» студентки склали список  корисних звичок, які б суттєво вплинули на їхнє подальше життя, а потім візуалізували цю інформацію на плакаті.
Під час практичних занять студентки мають змогу працювати із програмним забезпеченням «Nibelung» у лінгафонному кабінеті: переглядати аудіофайли, перекладати їх українською та англійською мовами, працювати в парах, записувати аудіофайли й аналізувати власне мовлення, виконувати тренувальні вправи.