Внутрішня мобільність здобувачів вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології»

 Хто найсміливіший, найактивніший і наймобільніший? Відповідь на це питання проста – кожен здобувач вищої освіти ПДАУ. Адже згідно з Положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ПДАА, розробленим відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність та інших нормативно-правових актів з питань вищої освіти, а також Статутом Полтавської державної аграрної академії кожен студент як основний учасник освітнього процесу має право на реалізацію програми академічної мобільності.

Яскравим прикладом цього є студентка другого курсу спеціальності 181 «Харчові технології» Бузуверя Владислава, яка в межах Угоди про співробітництво між ЗВО Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Полтавською державною аграрною академією протягом першого семестру 2020/2021 навчального року за програмою внутрішньої академічної мобільності активно й допитливо вивчає дисципліну «Теоретичні основи харчових технологій» в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Владислава радить усім скористатися такою можливістю, адже це збільшує шанси на професійну самореалізацію, поглиблює знання, формує різнобічно розвиненого фахівця.

 

Аудиторія: 

Діяльність: