Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Антропологічні аспекти управління сучасним підприємством»

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«Антропологічні аспекти управління сучасним підприємством»

Мета конференції: обмін досвідом у сфері управління сучасними підприємствами; визначення тенденцій розвитку теорії, практики сучасних економічних відносин; аналізу зміни місця та ролі людини в економічній системі, антропоцентризму та антропосуб’єктивності управління; формування пропозицій щодо розвитку маркетингу в контексті концепції антропоцентризму; дослідження соціокультурних чинників бізнес-середовища; правове забезпечення господарської діяльності; удосконалення економіки та оплати праці в сільському господарстві; пошук шляхів удосконалення державного регулювання соціально-економічних відносин, процесів соціального розвитку, орієнтованих на громаду; визначення ролі фінансово-кредитної системи в управлінні соціальними процесами; залучення студентів, аспірантів, вчених, викладачів та фахівців галузі аграрної економіки до наукових досліджень у даному напрямку.

Програма конференції

Збірник  Антропологічні аспекти управління сучасним підприємством