Викладачами академії видано Навчальний посібник з «Фізичної і колоїдної хімії»

Викладачами факультету агротехнологій та екології видано Навчальний посібник з «Фізичної і колоїдної хімії» (Лабораторний практикум) у видавництві «Полтавський літератор» (224 стор.)

  

Автори: кандидат хімічних наук, доцент, професор кафедри загальної та біологічної хімії ПДАА Короткова Ірина Валентинівна та кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри селекції, насінництва і генетики, декан факультету агротехнологій та екології ПДАА Маренич Микола Миколайович.

Навчальний посібник рекомендований до друку рішенням Вченої ради Полтавської державної аграрної академії (протокол № 6 від 06.12.2016 р.), ISBN 978-966-192-089-6, призначений для здобувачів вищої освіти вищих аграрних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації спеціальностей – «Агрономія», «Захист і карантин рослин».

В ньому представлені лабораторні роботи, що відповідають основним розділам з дисципліни, які супроводжуються теоретичними відомостями з використанням ілюстрацій та схем приладів, прикладами розв’язання типових задач, питаннями для самоконтролю та переліком літературних джерел. Посібник містить 46 рисунків та 23 таблиці.

 

Факультети: 

Аудиторія: 

Діяльність: