Випуск освітньо-професійної еліти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Відбувся ще один випуск магістрів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування! Успішно завершили навчання одинадцять здобувачів вищої освіти денної та двадцять заочної форми навчання.
 
Диплом з відзнакою отримали такі здобувачі вищої освіти:
денної форми навчання – Куріпта Сергій та Штанько Ірина;
заочної форми навчання – Жайворонок Жанна, Рівна Ірина, Савчук Максим.
Захист магістерських робіт відбувся на відкритому засіданні екзаменаційної комісії, яку очолив доктор із державного управління, професор, професор кафедри Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Лахижа Микола Іванович.
На захист було представлено роботи, у яких порушено актуальні проблеми науки та практики публічного управління та адміністрування.
Підсумовуючи результати роботи екзаменаційної комісії, можна з упевненістю стверджувати, що професорсько-викладацький склад випускової кафедри готує висококваліфікованих магістрів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками.
Легкий присмак гіркоти прощання розвіюється з очікуванням подальших здобутків і перемог талановитої молоді!
Віват, магістри! Нехай знання, здобуті у стінах академії, стануть дороговказом у Вашому життєвого шляху!