З 15 жовтня по 15 листопада 2020 року впроваджується змішана форма організації освітнього процесу

У період з 15 жовтня 2020 року по 15 листопада 2020 року в Полтавській державній аграрній академії та її відокремлених структурних підрозділах впроваджується змішана форма освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.

Лекції здобувачам вищої освіти денної форми та усі заняття заочної форми навчання будуть проводитись із застосуванням дистанційних технологій із використанням можливостей платформи Moodle, сучасних засобів відео- та аудіо комунікацій, Viber, Zoom, Skype-конференцій, messenger Cisco Webex Meeting тощо згідно розкладу, а практичні, лабораторні заняття, семестровий контроль, атестація – в аудиторіях згідно розкладу та графіка контрольних заходів.

З метою забезпечення безпечних умов проживання здобувачів вищої освіти заборонено відвідування гуртожитків Полтавської державної аграрної академії сторонніми особами.

Заборонено перебувати в громадських будинках та спорудах Полтавської державної аграрної академії без особистих засобів індивідуального захисту. При переміщенні необхідно продовжувати дотримуватись соціального дистанціювання.