Залучення стейкхолдерів до проведення семінарських занять з дисциплін «Практична політологія», «Мас-медіа та політика»

10 березня 2020 р. до проведення семінарських занять з дисциплін «Практична політологія», «Мас-медіа та політика» долучився депутат Шишацької районної ради Віталій В’юн. На аудиторне заняття, окрім здобувачів вищої освіти спеціальності Політологія, запрошені були також здобувачі вищої освіти спеціальності Філологія.

Основну увагу гість зосередив на особливостях діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні. Реформування системи місцевої влади передбачає максимальне її наближення до громадськості, насамперед через створення об’єднаних територіальних громад. Нині ОТГ потребують фахівців, здатних аналізувати загальнонаціональні та регіональні політичні процеси, стан громадської думки, розробляти адекватні технології розв’язання суспільних проблем, мислити творчо та нестандартно.

Віталій В’юн також зазначив, що важливим напрямом діяльності ОТГ є отримання грантів для проведення реконструкцій господарств, а тому виникає потреба в якісному перекладі грантових запитів англійською мовою. Отже, відкриваються потенційні можливості для застосування професійних навичок кваліфікованих перекладачів.

Під час заняття відбувся обмін думками щодо викладання фахових дисциплін для майбутніх політологів і перекладачів.

Висловлюємо подяку Віталію Анатолійовичу за проведену зустріч і надану інформацію щодо вдосконалення навчального процесу за освітньо-професійними програмами Політологія та Філологія, зважаючи на сучасні практичні потреби.

 

Аудиторія: 

Діяльність: