Запорука успішного навчання - поєднання теоретичного та практичного навчання

Запорукою успішного навчання здобувачів вищої освіти є поєднання теоретичного та практичного навчання

В режимі відеоконференції за підсумками виробничої практики «Комплексної з фаху» здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього рівня бакалавра було проведено конференцію  «Практичні аспекти фахових дисциплін у фінансовій роботі суб’єктів підприємництва».

Із вітальним словом до присутніх звернувся Олександр Безкровний, заступник декана факультету обліку та фінансів зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», к. е. н., доцент. Він акцентував увагу на важливості таких заходів для набуття  теоретичного та практичного досвіду здобувачами вищої освіти. Крім того, Олександр Безкровний підкреслив вагоме значення  участі у роботі конференції стейкхолдерів, які активно співпрацюють із науково-педагогічним колективом і здобувачами вищої освіти.

Оксана Краснікова, координаторка практичної підготовки зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», доцентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, к. е. н., доцентка, наголосила на  важливості такого заходу для обговорення науковцями, стейкхолдерами, здобувачами вищої освіти актуальних питань діяльності банківських установ, страхових компаній, підприємств різної форми власності.

На порядку денному конференції  були такі питання:

1. Підсумки проходження виробничої практики «Комплексна з фаху».

2. Проблеми забезпечення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

3. Практичні аспекти фахових дисциплін у фінансовій роботі суб’єктів підприємництва.

Актуальними, змістовними, цікавими у науковому та практичному аспектах були доповіді стейкхолдерів і здобувачів вищої освіти:

1. Лариси Дроцької, керівниці напряму трудових ресурсів Полтавського головного регіонального відділення акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»;

2. Сергія Черненка, заступника голови з фінансової роботи виробничого сільськогосподарського кооперативу «Злагода» Полтавського району;

3. Анастасії Василенко, здобувачки вищої освіти, тема доповіді «Фінансова стійкість підприємства: сутність і методи оцінки (на матеріалах ТОВ «ІР-Агромир» м. Полтава)».

4. Антона Лимаря, здобувача вищої освіти, тема доповіді «Банківський моніторинг кредитних ризиків: сутність та основні напрями (на матеріалах Полтавського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Полтава)»;

5. Андрія Майданіченка, здобувача вищої освіти, тема доповіді «Дослідження банківських продуктів для корпоративних клієнтів (на матеріалах Полтавського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Полтава)».

6.  Вікторії Гаврилюк, здобувачки вищої освіти, тема доповіді «Роль і місце платоспроможності підприємства в сучасному економічному середовищі  (на матеріалах СК «Дружба» Полтавського району)»;

Варто відзначити візуальне супроводження доповідей презентаційними матеріалами.

Після доповіді було підбито підсумки конференції та проголошено її резолюцію. Із заключним словом звернулася Оксана Краснікова, яка подякувала присутнім науковцям,  здобувачам вищої освіти за участь у конференції та висловила вдячність стейкхолдерам за плідну співпрацю і можливість надання практичного досвіду здобувачам вищої освіти.

 

Аудиторія: 

Діяльність: