Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної міжгалузевої науково – практичної інтернет–конференції «Проблеми і перспективи системних методів виробництва і навчання»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Міністерство освіти і науки України

Полтавська державна аграрна академія

Білоруський державний аграрний технічний університет

Вроцлавський університет

Державний аграрний університет Молдови

Дніпропетровський регіональний інститут 

державного управління

Курганська державна сільськогосподарська академія

Медицинський Центр ім. Хаіма Шиба Інституту пульмонології, Тель – Ашомер, Ізраїль

Полтавський національний педагогічний університет

ім. В.Г. Короленка

         

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

СИСТЕМНИХ МЕТОДІВ

ВИРОБНИЦТВА І НАВЧАННЯ

Міжнародна науково–практична конференція

(дистанційна форма)

 

25 травня 2015 року

Україна, Полтава

 

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної міжгалузевої науково–практичної інтернет–конференції «Проблеми і перспективи системних методів виробництва і навчання», яка відбудеться 25 травня 2015 р. на базі Полтавської державної аграрної академії.

Лейтмотив конференції:

 1. Привернути увагу наукової спільноти до вирішальної ролі і якості освіти як основного засобу розвитку суспільства на основі методології системного навчання і виробництва. Квінтесенцію задач переконливо засвідчують висновки системного аналітика: 1.«Засобом розвитку країни є не економіка, політичне керівництво, ринок, приватна власність чи ще щось, а, насамперед, нова якість навчання». 2. «Наші успіхи пов’язані з тим, наскільки системно ми підходимо до вирішення проблем, а наші невдачі є наслідком відступу від системності». (Лесечко М.Д.).
 2. Розкрити прецедент невідповідності системного принципу виробництва і забезпечення його несистемними методами навчання.

 

Тематика конференції:

1. Поняття і сутність системного підходу. Системність – як всезагальна властивість і форма існування матерії.

2. Системний аналіз методів навчання і виробництва.

3. Методологічні проблеми відносин теорії і практики, науки, навчання і виробництва.

4. Системно–синергетичний підхід як найбільш ефективний метод піднесення рівня виробництва і навчання.

5. Загальна теорія систем і теорія управління – методологічна база науки і практики, виробництва і навчання.

6. Процес навчання – як об’єкт управління.

7. Ефективність системних методів на виробництві.

8. Задачі переходу від предметного до системного навчання, від суми – до системи знань.

                      9. Заходи поетапного сходження до системного навчання.

 

Для участі до 10 травня надіслати:

 • на електронну адресу konf_pdaa@ukr.net (копію на mech@pdaa.edu.ua);
 • файл (MSWord) у форматі .rtf з текстом доповіді 3 – 5 стор.
 • заявку на участь. Назва файлу: «Конф.–СП, ПІБ автора».

Матеріали можна представити особисто

Наша адреса: ПДАА, ІТФ, корпус 3, каб.343, 361а, вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003, Україна. E- mail: pdaa@pdaa.com.ua

Контакти:

 • (0532) 56-96-87 – деканат ІТФ ПДАА
 • +380953308927 – Сакало Віктор Миколайович, (оргкомітет)
 • (0532)56-52-09Кіндер Микола Володимирович, (редколегія).

Конференція і збірники – безкоштовні, в електронному варіанті будуть надіслані учасникам протягом 2-х тижнів. (Бажаючим друковані – 60 грн.).

 

Вимоги до оформлення:

Матеріали подаються в електронному варіанті.

 • Поля – 2 см., зліва – індекс УДК.
 • Нижче, через інтервал, вирівнювання посередині, – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання.
 • Нижче – повна назва організації. Шрифт –Arial курсив.
 • Нижче, через інтервал – назва роботи (вирівнювання посередині, великими літерами, шрифт напівжирний, розмір 14пт).
 • Через інтервал – текст доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, 14пт; інтервал – 1,0; абзац – 1,5 см.).
 • Нижче – Список використаних джерел (згідно ВАК).

У разі значних розходжень з вимогами до написання та оформлення матеріалів, редколегія вправі їх редагувати або відхиляти.

 

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

 

Приклад оформлення статті:

УДК 001.8:378.147:338.432:124.3

М.В. Кіндер, канд. техн. наук, доцент

Полтавська державна аграрна академія

Україна

 

УПРАВЛІННЯ  ПРОЦЕСОМ  НАВЧАННЯ

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх [1].

 

Список використаних джерел

 1. Киндер Н.В. Обоснование и моделирование принципа системности производства и обучения / Н.В. Киндер // Весник Курганской ГСХА, 2013, №4, с. 41-44.

 

ЗАЯВКА

на участь в конференції 25 травня 2015 р.

 

П І Б …………………………………………………………….

Науковий ступінь і вчене звання (посада) ………………

Організація ……………………………………………………..

Повна адреса ……………………………………………………

Телефон,  E–mail…………………………………………………

№ і назва секції …………………………………………………..

Назва доповіді ……………………………………………………

 

ВАША УЧАСТЬ – ЗАПОРУКА УСПІХУ!