Завершення другого етапу впровадження розвивально-корекційної програми з адаптації першокурсників до студентського життя

На факультеті агротехнологій та екології психологічною службою академії завершено впровадження другого етапу розвивально-корекційної програми з адаптації  студентів-першокурсників до навчання та студентського життя.

Разом з кураторами груп студентів першого курсу зі спеціальності «Агрономія» психологічною службою проведено цикл виховних годин другого етапу програми з адаптації першокурсників під назвою «Подорож до самого себе».

Метою таких занять було дослідження студентами типу свого темпераменту, особистісних характеристик та індивідуальних рис характеру, побудови свого психофізіологічного портрету за результатами тестування, проективного малювання.

    

     

Cамопізнання студентів через творчість сприяє розумінню свого «Я», розвитку своїх унікальних особистісних якостей, свідомому ставленню до навчання, а це слугує базою для найбільшої реалізації своїх професійних та особистісних можливостей під час навчання в академії.

     

    

Поєднання індивідуальної та групової тренінгової роботи дозволяє першокурсникам оцінити себе, свої комунікативні навички з точки зору групи, змоделювати оптимальні моделі поведінки, налагодити дружні стосунки з одногрупниками.

Діяльність: