Зустріч викладачів і студентів інженерно-технологічного факультету із омбудсменом учасників освітнього процесу ПДАА

29 квітня 2021 року для викладачів і студентів інженерно-технологічного факультету була проведена зустріч із омбудсменом учасників освітнього процесу Полтавської державної аграрної академії Олександром Помазом. Під час зустрічі обговорювались питання, пов’язані з історією створення служби омбудсмена у ПДАА, в Україні, в закордонних закладах освіти; з основними функціями служби та її законодавчою базою . Учасники зустрічі отримали багато іншої  інформації , корисної як для здобувачів вищої освіти, так і для професорсько-викладацького складу.

У Полтавській державній аграрній академії, окрім Олександра Помаза, є представниця омбудсмена учасників освітнього процесу Юлія Козаченко і його помічниця від студентства Марта Баган, обов’язками яких є розгляд звернень, перевірка фактів, допомога у залученні у разі необхідності представників психологічної служби ПДАА, адміністрації та інших відомств.

За досить короткий термін існування служби омбудсмен, крім вирішення питань, пов’язаних зі зверненнями, займався також створенням документації, брав участь у роботі акредитаційних комісій спеціальностей,   постійно долучався до програм стажування і підвищення кваліфікації. І хоча структурний підрозділ оновлює знання, набуває досвіду роботи і намагається бути завжди на вістрі подій, головною ідеєю зустрічі стало гасло: «Конфліктних ситуацій краще уникати і запобігати їм, а в разі виникнення необхідно кваліфіковано і цивілізовано їх вирішувати».

Такі зустрічі є цікавими й корисними як для студентів, так і для викладачів, оскільки суспільство постійно розвивається, а заклад вищої освіти – це один із його осередків, і стосунки у ньому теж слід вибудовувати відповідно до чинної законодавчої бази, нормативних складових освітнього процесу.

 

Аудиторія: 

Діяльність: