Зустріч з фінансовим консультантом страхової компанії «ТАС Life» Оленою Ніколаєнко

Для вдосконалення процесу реалізації освітньої діяльності в межах освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування кафедра фінансів і кредиту 10 березня 2020 року організувала зустріч здобувачів вищої освіти зі стейкхолдером у сфері страхування, а саме з фінансовим консультантом страхової компанії «ТАС Life» Оленою Ніколаєнко.

Під час зустрічі Олена Ніколаєнко ознайомила студентів з ключовими аспектами реалізації страхових послуг у сфері страхування життя, а також особливостями фінансового посередництва на страховому ринку України. Також гостя навела приклади з власної діяльності щодо необхідності страхового захисту й актуальності обраного здобувачами освітньо-професійного напряму підготовки.

Високий рівень інформативності та змістовності відповідей фахівця у сфері страхування на запитання здобувачів вищої освіти свідчить про доцільність у перспективі проведення аналогічних заходів зі стейкхолдерами інших фінансових структур задля сприяння підготовці конкурентоспроможного фахівця у сфері фінансів, банківської справи та страхування, здатного ефективно реалізовувати набуті компетентності в умовах ринкової економіки.

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: