Антонець Марина Олексіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Рослинництва

Посада: 

доцент кафедри рослинництва, кандидат психологічних наук, доцент

Контактна інформація: 

Тел.дом. 68-81-14 (Полтава),555-601 (Кротенки)  моб.066-964-67-61, 097-115-68-05

Напрямки наукової роботи: формування духовних цінностей здобувачів вищої освіти, сучасний стан сім’ї, критичне мислення молоді, квітникарство.
Соціальна та духовна робота: з 2015 року є членом асоціації християн–педагогів при Верховній Раді України Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України». Очолює асоціацію християн-педагогів Полтави вже 8 років.

Освіта: 

Полтавський сільськогосподарський інститут, агрономічний факультет, 1980 – 1985 роки (спеціальність за дипломом з відзнакою Г-ІІ № 042635 «агрономія»).
Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, психолого-педагогічний факультет, 1996 –1998 роки (спеціальність за дипломом з відзнакою ЛБ В С № 002562 «Практична психологія»).

Аспірантура: 

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальностю 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія» у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, присвоєно науковий ступінь – кандидат психологічних наук.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості формування самосвідомості у дітей-погодків».

Вчені звання: 

Доцент з 2007 року

Досвід роботи: 

 • 1985 – 1991 роки–молодший науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці Полтавського сільськогосподарського інституту;
  1992-1997 роки–асистент кафедри агрохімії та ґрунтознавства Полтавської державної аграрної академії;
  1997-2003 роки – старший викладач кафедри філософії та соціології Полтавської державної аграрної академії;
  2003 рік – серпень 2018– доцент кафедри філософії, історії та педагогіки Полтавської державної аграрної академії.
  2018 рік вересень  – теперішній час – доцент кафедри рослинництва ПДАА.
 • Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – більше 20 років, а загальний стаж - 33 роки.

Знання мов: 

українська, російська, англійська у спілкуванні

Участь у міжнародних проектах: 

 • «Духовне відродження», присвячений проблемам ВІЛ-СНІДу

Стажування: 

 • з 19.10.12 - 19.11.12 рр. проходила стажування у Харківському Національному педагогічному університеті ім. Г.Сковороди на кафедрі практичної психології, науковим керівником було призначено професора, доктора психологічних наук Кузнєцова М.О. Отримала посвідчення.
 • Пройшла стажування на кафедра психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Короленка у кількості 108 годин. Посвідчення № 171 від 14 грудня 2017 року.

Підвищення кваліфікації: 

 • Національний аграрний університет, м.Київ (19.10.2007)

Участь у семінарах: 

 • Брала участь у 80 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, присвячених актуальним проблемам психології та педагогіки, питанням реформування сучасної вищої школи та була організатором шести Всеукраїнських науково-практичних конференцій у Полтавській державній аграрній академії на християнську тематику.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука», що проходила 19-20 жовтня 2012 року у Харкові.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу», що проходила у Тернополі 16-17 травня 2013 року.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього простору», що проходила  у Полтавському НПУ імені В.Г. Короленка 15-16 травня 2014 року.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Християнська етика в освітньому просторі», що проходила 10 червня 2015 року у ПДАА.
 • III Міжнародна науково-практична конференція з християнської психології «Міжнародний досвід подолання травми у християнській парадигмі», що проходила у Києві 23-24 травня 2015 року в Українській євангельській теологічній семінарії.
 • Міжнародна науково-методична конференція "Критичний підхід у викладанні природничих дисциплін", що проходила у місті Києві 14 листопада 2018 року.

Здобутки: 

 • У 2008 р. отримала диплом доктора філософії за спеціальністю «Психологічні науки» (додаток до диплома ДК № 019071, 27.06.2008 р).
 • 27 квітня 2011 року отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Коучінг «Ти - особливий» за №38186
 • 17 квітня 2012 року отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір-тренінг "Мої слова" за №43338
 • Проблемна лекція «Розуміння любові», на яку є свідоцтво на авторське право за № 54853 від 16.05.2014

Публікації: 

Має 70 навчально-методичних і наукових праць.
1. Антонець М.О. Християнські принципи виховання: азбука використання //Психологія і суспільство.-2012.-№ 3.-С.113-118. Фахове видання.
2.Антонець М.О. Використання тренінгів у викладанні психологічних дисциплін// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука» - Харків:ХНПУ, 2012.-С.13-14.
3.Антонець М.О. Удосконалення професійної майстерності викладача гуманітарних дисциплін / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу» - Тернопіль, 16-17 травня 2013 року // Психологія і суспільство.-2013.- Спецвипуск. - С.44-45.
4.Антонець М.О. Тренінг «Мої слова» // Слово вчителю .-2013.-№ 2.-С.14-15.
5.Антонець М.О. Духовні детермінанти спасіння у «Повчанні» Володимира Мономаха // Слово вчителю .-2013.-№ 4.-С.12-13.
6. Антонець М.О., Соляник А.О. Впровадження естетотерапевтичних технологій та новітніх тренінгів у викладання «Етики і естетики» / Вісник Національного університету «Львівська політехніка».–«Філософські науки»: № 780.–Львів: Вид-во НУ«Львівська політехніка», 2014.– С.81-87. Фахове видання.
7.Антонець М.О. Впровадження нових методів у викладанні психології / М.О. Антонець //  Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип.1. – С. 3-8. Фахове видання.

Обов'язки: 

 • Заступник завідувача кафедри з виховної роботи;
 • доцент кафедри;
 • куратор академічної групи 201А_бд_2018_4.

Факультети: