Антонець Олександр Анатолійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Рослинництва

Посада: 

доцент кафедри рослинництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 44,
м. Полтава, Україна, 36003
+38 (066) 5067891
e-mail: oleksandr.antonets@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

- Полтавський державний сільськогосподарський інститут (спеціальність «Агрономія», кваліфікація – вчений агроном) (1987 р.).
- Здобувач наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Полтавського сільськогосподарського інституту, спеціальність 06.00.09 – рослинництво). Тема кандидатської дисертації «Екологічне і технологічне обґрунтування вибору укосу люцерни на насіння в умовах Лісостепу України».

Стажування: 

Кафедра рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва (2009 р.)

Підвищення кваліфікації: 

  •  Пройшов курс підвищення кваліфікації в рамках українсько-польсько-німецького проекту TEMPUS TACIS  (2008 р.);
  • Пройшов курс підвищення кваліфікації у вересні 2015 року на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за програмою "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності"

Участь у семінарах: 

Міжнародна науково-методична конференція "Критичний підхід у викладанні природничих дисциплін", що проходила у місті Києві 14 листопада 2018 року.

Здобутки: 

  • Отримання диплома кандидата сільськогосподарських наук (1997 р.).
  • Отримання диплома доктора філософії (2008 р.)
  • Отримання диплома доцента кафедри рослинництва (2008 р.)

Публікації: 

  • Видано понад 20 методичних праць та 1 навчальний посібник, який має гриф Міністерства освіти і науки України.
  • Опубліковано понад 33 статей і тез у співавторстві з іншими науковцями. 

Обов'язки: 

Куратор академічної групи (2005-2010 рр.).

Факультети: