Аранчій Валентина Іванівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів і кредиту

Посада: 

ректор Полтавської державної аграрної академії

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, Адміністративний корпус

pdaa@pdaa.edu.ua

тел. 8-(0532)-50-02-73

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

У 1983 році закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут, кваліфікація за дипломом – економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.
 У 2009 році закінчила Полтавську державну аграрну академію, кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

Аспірантура: 

1990 році вступила на заочне відділення аспірантури Київського національного аграрного університету (на кафедру економіки). У Київському науково-дослідному інституті імені Шліхтера у 1995 році захистила дисертацію на тему «Економічна ефективність яловичини в м’ясному підкомплексі АПК (на матеріалах спецгоспів Полтавської області)», здобувши науковий ступінь кандидата економічних наук.

Досвід роботи: 

  • Після закінчення Полтавського сільськогосподарського інституту у 1983 році за державним розподілом студентів була направлена на роботу в спецгосп імені Димитрова Оржицького району Полтавської області (її спеціальність – «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва»), де була призначена на посаду бухгалтера відділення, згодом економіста по оплаті праці.
  • Працювала асистентом кафедри організації сільськогосподарського виробництва Полтавського сільськогосподарського інституту.
  • З 1997 року Валентина Іванівна Аранчій – доцент кафедри організації сільськогосподарського виробництва, з 1998 року – завідувач кафедри фінансів та кредиту, з 1999 року – декан факультету обліку та фінансів.
  • Призначена на посаду професора кафедри фінансів і кредиту з 1 вересня 2004 р.
  • У 2008 році була переведена на посаду першого проректора Полтавської державної аграрної академії й призначена директором Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, який створено шляхом об’єднання двох факультетів: економіки і менеджменту та обліку і фінансів.
  • Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 25 років, і всі вони в ПДАА.
  • Основні навчальні курси, які викладаються по кафедрі фінансів і кредиту: «Фінанси», «Фінанси підприємств»; також плідно займається науковою та методичною роботою: готує аспірантів за напрямом економіка та управління підприємствами; вийшли з друку навчальні посібники з Грифом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України: «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність підприємств», «Фінанси», «Гроші і кредит», «Інформаційні системи і технології в фінансових установах», «Актуальні питання в бухгалтерському обліку», «Обліково-фінансовий словник».

Стажування: 

У 1995 році В.І. Аранчій побувала на стажуванні в Сполучених Штатах Америки і отримала сертифікат «Інструктор фермерського бізнесу».

Здобутки: 

Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України, за плідну і творчу роботу В.І. Аранчій нагороджена трудовими відзнаками «Знак Пошани» та «Відмінник аграрної освіти».
Диплом із золотою медаллю  за проект "Технологічні рішення по життєзабезпеченню екобудинків" / Каталог винаходів на міжнародній виставці винаходів в м. Ясси, Румунія, 2013
Диплом із золотою медаллю  за проект "Способи приготування водно-спиртових настоїв для харчової промисловості" / Каталог винаходів на міжнародній виставці винаходів в м. Ясси, Румунія, 2013

Публікації: 

Тема дисертації : «Економічна ефективність виробництва яловичини в м’ясному під комплексі АПК і шляхи його підвищення»

Доктор філософії зі спеціальності економіка підприємств і форми господарювання (додаток до диплома КН №008359, від 29.04.05 р.)

Має наукові та навчально-методичні роботи в кількості 216; має 3 патенти, є автором навчального посібника «Фінанси підприємств» та співавтором 12 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, що мають гриф Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.

Список публікацій: