Баган Алла Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

доцент кафедри селекції, насінництва і генетики

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: alla.bagan@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Полтавська державна аграрна академія, 2004р. Спеціальність «Агрономія», кваліфікація магістр з агрономії.

Аспірантура: 

аспірантура Полтавської державної аграрної академії (2005-2007 рр.). Тема кандидатської дисертації: «Добір вихідного матеріалу за ознаками врожайності та якості зерна для селекції пшениці озимої в умовах лівобережного Лісостепу України»

Досвід роботи: 

- 2004-2007 рр. – аспірант Полтавської державної аграрної академії;
- 2008-2010 рр  – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту агрономії ПДАА;
- 2010-2011 рр. - асистент кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАА;
- 2011-2015 рр. - старший викладач кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАА;
- з 2015 року – доцент кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАА;

Знання мов: 

українська, російська, німецька і польська

Стажування: 

- семінар “Практичні аспекти впровадження технологій органічного землеробства та виробництва “екологічно чистої продукції” в Полтавській області”, ПДАА (2008 р.)

- семінар „Психолого-педагогічне навчання для молодих викладачів”, ПДАА, м. Полтава (2011 р.)

 

Підвищення кваліфікації: 

- захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин, Інститут зернового господарства УААН, м. Дніпропетровськ (2010 р.);
- підвищення педагогічної кваліфікації за спеціальністю «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ (2011 р.);
- підвищення кваліфікації за спеціальністю “Сільськогосподарське дорадництво”, Полтавська державна аграрна академія, (2012 р.);
- підвищення кваліфікації за спеціальністю “Генетика складних ознак та інформаційне забезпечення селекційних і генетичних досліджень”, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, м. Харків (2013 р.).

- підвищення кваліфікації за спеціальністю “Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності”, Національний університет біоресурсів і природокористування України  (2016 р.).

Участь у семінарах: 

- семінар “Практичні аспекти впровадження технологій органічного землеробства та виробництва “екологічно чистої продукції” в Полтавській області”, ПДАА (2008 р.)

Здобутки: 

- отримано диплом кандидата сільськогосподарських наук (2010 р.);
- нагороджена грамотами ПДАА (2011 р., 2013 р.).

Публікації: 

- видано близько 18 методичних праць;
- опубліковано 29 наукових статей і тез у співавторстві з іншими науковцями.

Обов'язки: 

- куратор 1 групи 2 курсу факультету агротехнологій та екології;
- керівник студентського наукового гуртка «Селекціонер»;
- секретар науково-методичної ради спеціальності «Агрономія».

- член всеукраїнського ГО «Українське товариство генетиків і селекціонерів
ім. М.І. Вавилова»;
- координатор у підготовці та проведенні студентських олімпіад.

Факультети: