Бараболя Ольга Валеріївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Рослинництва

Посада: 

доцент кафедри рослинництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 44,
м. Полтава, Україна, 36003
+38 (066) 7284495
e-mail: olga.barabolia@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

- Уманський державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», кваліфікація – «Вчений агроном», 1993 р.
- кандидат сільськогосподарських наук, наукова спеціальність 06.01.09 – рослинництво. Тема: «Вплив агроекологічних факторів на врожайність та якість пшениці ярої твердої в умовах Лівобережного Лісостепу»

Докторантура: 

3 2015 року здобувач наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.09 - рослинництво

Стажування: 

 • Полтавська державна аграрна академія Інститут післядипломної освіти та дорадництва курси підвищення кваліфікації: «Охорона навколишнього середовища в ЄС та України», 2008 р.
 • ТОВ «Лан-Агро» Глобинського району Полтавської області.
 • Варненський університет менеджменту (Болгарія) у 2018 році.

Підвищення кваліфікації: 

 • складання кандидатського інституту з філософії, 2005 р.
 • складання кандидатського іспиту з англійської мови, 2006 р.
 • складання кандидатського іспиту з рослинництва, 2007 р.
 • захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.01.09. – рослинництво, Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва, м.Харків, 2009 р.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти (2011 р.).
 • Національний інститут винограду і вина «Магарач» (2012 р.).
 • Інститут післядипломної освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва (2014 р.).
 • Інститут післядипломної освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва (2017 р.).

Здобутки: 

захист кандидатської дисертації (2009 р.).

присвоєння вченого звання доцента (2013 р.)

Публікації: 

 • опубліковано 21 статтю
 • видано 12 методичних праць і 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. 

Обов'язки: 

 • доцент кафедри рослинництва.
 • голова науково-методичної ради факультету агротехнологій та екології зі спеціальності 201 «Агрономія».
 • заступник завідуівча кафедри. 

Факультети: