Бейдик Наталія Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Інформаційних систем та технологій

Посада: 

Старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, кандидат економічних наук

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Полтавська державна аграрна академія (спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – бакалавр з менеджменту) (2005р.) Полтавська державна аграрна академія (спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту) (2006 р.)

Аспірантура: 

ВНЗ «Укоопспілки» Полтавський університет економіки і торгівлі ( м.Полтава) у 2007-2010 рр. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2011 році, у Харківському національному університеті ім. В.В.Докучаєва, захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інноваційна діяльність підприємств на ринку екологічно чистої м'ясо-сальної продукції» за спеціальністю 08.00.04.

Стажування: 

  • - Полтавська державна аграрна академія. Отримання диплому експерта дорадника (2009р.)
  • - Республіка Польща. Навчальний курс в рамках проекту «Підтримка інституцій, які працюють в селі і сільському господарстві в сфері вирішення актуальних найбільш важливих суспільно-економічних проблем України». (2009 р.)
  • - Полтавська державна аграрна академія. Навчальний курс  «Охорона навколишнього середовища в ЄС та Україні». (2011р.)
  • Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН – розведення та селекція тварин, годівля свиней та технологія кормів, фізіологія розмноження свиней (2013 р.)
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти – інноваційна спрямованість педагогічної діяльності (2014р.)
  • Інститут тваринництва НААН – біотехнологічні методи відтворення сільськогосподарських тварин і птиці, математичні методи та інформаційні технології в селекції тварин (2014 р.)

Публікації: 

Опубліковано 22 наукових праці

Список публікацій: