Білявська Людмила Григорівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

професор кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: liudmyla.biliavska@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В.Докучаєва (спеціальність «Агрономія», кваліфікація вчений агроном, спеціалізація селекція і насінництво, 1983 р.)

Аспірантура: 

 • 1987-1990 рр. – аспірантура Інституту кукурудзи УААН м. Дніпропетровськ, спеціальність 06.01.05 селекція і насінництво.
 • Тема кандидатської дисертації «Підбір вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність до лімітуючих факторів середовища».

Досвід роботи: 

 • З 2014 року – професор кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської ДАА;
 • 2001-2013 рр. – доцент кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської ДАА;
 • 1996-2001 рр. – старший науковий співробітник відділу селекції і агротехніки польових культур Красноградської дослідної станції ВНДІК;
 • 1995-1996 рр. - науковий співробітник відділу селекції і агротехніки польових культур Красноградської дослідної станції ВНДІК;
 • 1990-1995 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії селекції і насінництва зернобобових культур Красноградської дослідної станції ВНДІК;
 • 1987-1990 рр. – аспірант Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво;
 • 1985-1987 рр. – лаборант лабораторії селекції і насінництва зернобобових культур Красноградської дослідної станції ВНДІК;
 • 1983-1985 – бригадир польової бригади колгоспу ім. Кірова Ясинуватського району Донецької області

Стажування: 

 • стажування на базі кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (2012 р.);
 • стажування на базі Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (2009 р.);
 • курси підвищення кваліфікації наукових працівників при Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення за спеціальністю «Селекція рослин, насінництво» (2006 р.).

Підвищення кваліфікації: 

 • підвищення кваліфікації за спеціальністю “Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності”, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ (2016 р.).;
 • курси підвищення кваліфікації з питань інтелектуальної власності при Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр’єва на тему: «Сучасні аспекти інтелектуальної власності в АПВ України» (2013 р.);
 • майстер-клас: «Виробництво та використання сої у молочному скотарстві, відгодівлі тварин і вирощуванні птиці» в Інституті кормів НААН України (2012 р.);
 • курси підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (2011 р.);
 • майстер-клас: «Виробництво та використання сої у молочному скотарстві, відгодівлі тварин і вирощуванні птиці» в Інституті кормів НААН України (2010 р.);
 • курси підвищення кваліфікації наукових працівників при Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр’єва за спеціальністю «Генетика кількісних ознак та інформаційне забезпечення селекційних і генетичних досліджень» (2009р.);

Здобутки: 

 • авторські свідоцтва на сорти сої: Аметист, Агат, Артеміда, Алмаз, Антрацит, Вінні, Вежа, Адамос, Александрит;
 • нагороджена грамотами і подяками  Міністерства аграрної політики та продовольства України (2007, 2010, 2011, 2014 рр.) - нагороджена грамотою Полтавської обласної ради (2012 р.)
 • нагороджена почесними грамотами Головного управління сільського господарства і продовольства Полтавської ОДА (2005,    2007, 2008, 2009, 2010 рр.)
 • нагороджена почесними грамотами ПДАА (2002, 2003, 2006, 2008, 2011 рр.)
 • одержання диплома доктора філософії (2008 р.);
 • одержання вченого звання доцента (2005 р.);
 • одержання диплома кандидата наук (1995 р.)

Публікації: 

 • видано більше 25 методичних праць з навчальних дисциплін «Селекція і насінництво», «Насінництво сільськогосподарських культур», «Селекція окремих культур», «Державна кваліфікаційна експертиза сортів рослин»;
 • отримано 14 патентів і авторських свідоцтв;
 • опубліковано понад 70 наукових праць, з яких у фахових виданнях - 39, тез конференцій різного рівня: міжнародних, всеукраїнських, регіональних та ВНЗ-ів - 25.

Обов'язки: 

 • керівник ініціативної наукової тематики «Створити нові високоврожайні сорти сої, адаптовані до умов Лісостепу України, різних напрямів використання, з високою якістю продукції та розробити схеми їх насінництва і сортові технології вирощування»;
 • керівник лабораторії селекції, насінництва та сортової агротехніки сої;
 • керівник трьох аспірантів із спеціальності 06.01.05 - селекція і насінництво;
 • голова Полтавського відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова.

Факультети: