Бондаренко Олена Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Технології виробництва продукції тваринництва

Посада: 

доцент, кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва, доктор філософії

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, навчальний корпус №  4,
кафедра ТВПТ, каб. 432

тел.  +38(050)135-43-46

e-mail: olena.bondarenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Google Академія (http://scholar.google.com.ua/citations?user=ZOKXIscAAAAJ&hl=uk)

ORCID ID (http://orcid.org/0000-0002-0409-8581)

ResearcherID (http://www.researcherid.com/rid/Q-6834-2016)

Дата народження: 13 лютого 1960 року
   
З 14 серпня 2000 р. працює на посаді доцента  кафедри ТВПТ.

3 1 вересня 2016 р. працює на посаді професора кафедри ТВПТ.

Основні навчальні дисципліни:
Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва, Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва, Технологія виробництва продукції бджільництва.

Освіта: 

У 1985 році з відзнакою закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут. Спеціальність за дипломом – зооінженер

Аспірантура: 

 •  З 1990 по1993 р. - аспірантура  Полтавського інституту свинарства
 • З 1995 р. Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю – 03.00.13 – фізіологія людини і тварин
 • Тема дисертаційного дослідження: «Особливості дії рекомбінантного соматотропину на фізіологічний стан та продуктивність свиней»
 • У 2004 році отримала диплом доктора філософії

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

З 1997 по 2000 роки працювала викладачем аграрного технікуму ПДАА

 

Знання мов: 

українська, російська, англійська зі словником

Участь у міжнародних проектах: 

 • 22-24 травня 2013 р. Всеукраїнська конференція «Роль фізіології тварин у вирішенні сучасних проблем аграрної освіти, науки і виробництва», присвяченій пам’яті академіка О.В. Квасницького.  (Інститут свинарства і агропромислового виробництва)
 • 15-16 травня 2013 р. Міжнародна науково-практична та учбово-методична конференція присвячена 150-річчю з дня народження академіка В.І. Вернадського (Харківська державна зооветеринарна академія)
 • 12 квітня 2012 р. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукової спадщини проф. М. Д. Любецького щодо розведення і селекції сільськогосподарських тварин» 
 • 29-30 вересня 2010 р.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні досягнення та перспективи виробництва продукції тваринництва» присвяченої 90-річчю заснування технологічного факультету ( Харківська державна зооветеринарна академія)

 

 

Стажування: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 21 рік.

Підвищення кваліфікації: 

 • З 10. 06. 13 р. по 12. 09. 13 р. - Полтавська державна аграрна академія. Інститут післядипломної освіти та дорадництва.  Свідоцтво 12 СПК 647520 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
 • З 14. 03. 11 р. по 25. 03. 11 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України післядипломної освіти. Свідоцтво 12 СПК 769262 «Інноваційна діяльність в сучасному навчальному закладі»
 • З 15.05. 09 р. по 15. 06.09 р. -  Харківська державна зооветеринарна академія.  Свідоцтво 12 СПК 491078 «Технологія виробництва продукції та тваринництва»
 • З 15. 01. 09 р. по 21.01.09 р. -  Полтавська державна аграрна академія Інститут післядипломної освіти та дорадництва . Свідоцтво про навчання дорадника (експерта-дорадника) № 177 «Теоретична підготовка з основ сільськогосподарського дорадництва»
 • З 19.09. 16 р. - 30.09. 16 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво СС 00493706 "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності у веденні дисциплін".

 

Здобутки: 

 • Атестат доцента – 2005 р.
 • Диплом доктора філософії – 2004 р.
 • Диплом кандидата сільськогосподарських наук – 1995 р.
 • Грамоти від обласної організації профспілки працівників АПК та ПДАА в період з 2001 по 2012 рік.
 • Грамота за високу професійну майстерність, значні досягнення у реалізації державної політики в галузі національної освіти та вагомий особистий внесок у розвиток аграрної освіти та з нагоди Дня знань, 2016 рік.

Публікації: 

Має 77 публікацій наукового характеру.

Обов'язки: 

 • професор кафедри ТВППТ .
 • науковий керівник аспіранта Ємець Я. М. Тема кандидатської дисертації "Удосконалення селекційно-генетичних методів при створенні високопродуктивних типів української породи бджіл" (2015 р.).

Факультети: