Браславець Тетяна Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Публічного управління та адміністрування

Посада: 

асистент кафедри публічного управління та адміністрування

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 4, кафедра публічного управління та адміністрування

e-mail: tetiana.serdiuk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

  • Дата народження: 21 березня 1987 року.
  • Основні навчальні дисципліни: «Публічне  адміністрування», «Теорія державного управління», «Стратегічне планування в діяльності органів влади», "Самоменджмент" "Методологія та організація наукових досліджень"

Освіта: 

У 2009 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Менеджмент організацій», та здобула кваліфікацію «менеджер-економіст».

Аспірантура: 

  • 2009-2012 рр.– аспірантура Полтавської державної аграрної академії за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
  • Тема дисертаційного дослідження: «Маркетингове управління товарними потоками підприємств молокопродуктового підкомплексу»

Докторантура: 


Досвід роботи: 

Досвід  роботи науково-педагогічного працівника починається з 1 лютого 2013 року - працює на посаді асистента кафедри менеджменту.

з  1 вересня 2016 р. - на посаді  асистента кафедри публічного управління та адміністрування

Участь у міжнародних проектах: 


Стажування: 


Підвищення кваліфікації: 

  • ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі 07 жовтня - 10 грудня 2013 р. Стажування Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 10 грудня 2013 р., 108 год., № 273/2013
  • Національний університет біоресурсів та природокористування України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації  №
    СС00493706/000912-16, тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності («Стратегічне планування в діяльності органів влади, «Публічне адміністрування»)», від 30. 09. 2016 р.

Участь у семінарах: 


Здобутки: 


Публікації: 

Має 14 публікацій наукового характеру. Приймала участь у 6 науково-практичних конференціях.

Список публікацій: 

Обов'язки: