Бражник Людмила Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів і кредиту

Посада: 

к.е.н., доцент

Контактна інформація: 

36003, м.Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус "Офіс деканату обліку та фінансів", к. 12, кафедра фінансів і кредиту.

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

У 2001 році закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут, кваліфікація за дипломом – економіст-бухгалтер.
У 2009 році закінчила Полтавську державну аграрну академію, кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

Аспірантура: 

Кандидат економічних наук з 2008 року.

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 19 років, в тому числі у даному навчальному закладі 19 років.

Стажування: 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра фінансів та банківської справи, з 04.09.17 р. по 04.10.17 р., стажування, «Фінансовий ринок», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 01597997\00588-17 від 05.10.17 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, НПП аграрних ВНЗ з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, з 05.10.17 р. по 19.10.17 р., підвищення кваліфікації, «Фінанси підприємств», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706\004407-17 від 19.10.17 р.

Публікації: 

Має наукові та навчально-методичні роботи: 150, з них 75 наукового та 75 навчально-методичного характеру. Має 35 робіт у фахових виданнях. Є співавтором монографії, 20 навчальних посібників, в тому числі 9 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, що мають гриф Міністерства освіти та науки України (ПДАА), за період науково-педагогічної діяльності.

Основні праці:

 • Аранчій В.І. Фінансова діяльність підприємств. Навчальний посібник. / [Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В.] – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 240 с.
 • Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Конспект лекцій. Навчальний посібник. / Аранчій В.І., Чумак В.Д., Черненко Л.В. - К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 400 с.
 • Борщ А.Г., Черненко Л.В. Управління дебіторською заборгованістю в аграрних підприємствах. Монографія. / А.Г. Борщ, Л.В. Черненко – К.: ЗАТ “Нічлава”, 2008. – 184 с.
 • Аранчій В.І. Фінанси: Навчальний посібник. / Аранчій В.І., Краснікова О.М., Черненко Л.В. – Полтава: РВВ ПДАА, 2009. - 216 с.
 • Аранчій В.І. Гроші та кредит. Навчальний посібник. / Аранчій В.І, Бойко Л.М., Черненко Л.В. - Львів: Магнолія 2006, 2010. – 300 с.
 • Некрасенко Л.А. Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність / Некрасенко Л.А., Бражник Л.В., Дорошенко О.О. // Економічний простір. – 2017.- № 122. – С. 15-30.
 • Фінанси підприємств : [навч. посіб.] / Аранчій В.І., Чумак В.Д., Бражник Л.В. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Полтава: РВ ПДАА, 2018. – 350 с.
 • Бражник Л.В. Фінансові ресурси підприємства: їх формування та використання [Електронний ресурс] / Л.В. Бражник // Економіка та суспільство. – 2018. – № 14. – С. 778-783. – Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua.
 • Бражник Л.В. Боргова проблема та економічна безпека країни / Л.В. Бражник, О.О. Дорошенко // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 26. – С. 84-87.
 • Бражник Л. В. Державний борг України: процес формування та методи управління [Електронний ресурс] / Л. В. Бражник // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2018. - Вип. 4. –  С. 64-68. – Режим доступу : https://instzak.com/index.php/journal/issue/view/49
 • Бражник Л.В. Вибір фінансової стратегії розвитку підприємства / Л.В. Бражник, О.О. Дорошенко // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 38. – С. 99-103.
 • Бражник Л.В. Зовнішній державний борг України: тенденції та взаємозв’язок з економічним розвитком [Електронний ресурс] / Л. В. Бражник // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2020. - Вип. 1. –  С. 99-105. – Режим доступу : https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1779/1661.
 • Бражник Л.В. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні / Л.В. Бражник, О.О. Дорошенко // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 42. – С. 279-284. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct42-47

Обов'язки: 

Відповідальна за дистанційне навчання здобувачів вищої освіти та репозитарій

Факультети: