Чайка Тетяна Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Землеробства та агрохімії

Посада: 

доцент кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова, кандидат економічних наук

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №1, кафедра землеробства і агрохімії ім.В.І. Сазанова

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Київський славістичний університет, спеціальність «Економіка і підприємництво», кваліфікація економіст-фінансист (2003 р.)
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр з фінансів (2008 р.)

Аспірантура: 

 

• Здобувач кафедри фінансів Миколаївського національного аграрного університету, спеціальність 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» (2013 р.);Тема кандидатської дисертації «Розвиток органічного виробництва в аграрному секторі економіки».

Вчені звання: 

доцент

Підвищення кваліфікації: 

  • Складання кандидатського іспиту з англійської мови (2008 р.);
  • Складання кандидатського іспиту з філософії (2011 р.);
  • Складання кандидатського іспиту з економіки (2012 р.);
  • Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності (ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України) (2014 р.).

Здобутки: 

• Оцінка ефективності органічного сільського господарства. Авторське право на твір. Свідоцтво №54701 від 12.05.2014 р.
• Оцінка індексу людського розвитку в аграрному секторі економіки. Авторське право на твір. Свідоцтво №54702 від 12.05.2014 р.
• 2015 р. – І місце у конкурсі Полтавської державної аграрної академії «Кращий молодий науковець року»
• 2014 р. – І місце у XVI Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, тема роботи «Створення Інтернет-ринку «Органічна Полтавщина»;
• 2014 р. – ІІІ місце у конкурсі бізнес-планів Полтавського регіонального центру з інвестицій та розвитку спільно з ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», тема роботи «Створення Інтернет-ринку «Органічна Полтавщина»;
• 2012 р. – І місце у щорічному обласному конкурсі робіт молодих учених Миколаївської області, тема роботи «Концепція розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в України»;
• 2011 р. – ІІІ місце у ХІІІ Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, тема роботи «Організація виробництва продукції рослинництва на базі ННПЦ МДАУ за органічними стандартами»;
• 2001 р. – І місце у конкурсі Регіональної Торгово-Промислової Палати Миколаївської області «Регіональний погляд в ХХІ століття», тема роботи «Фінансове оздоровлення підприємств Миколаївського регіону».

Укладено угоди про науково-дослідне співробітництво з іноземними вищими навчальними закладами, такими як: Державний аграрний університет Молдови, Сибірський науково-дослідний інститут економіки сільського господарства Россільгоспакадемії, Рязанський державний агротехнологічний університет ім. П.А. Костичева, Новосибірська філія федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої професійної освіти «Російський торгово-економічний університет», Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої професійної освітньої установи «Волгоградський державний аграрний університет», Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої професійної освітньої установи «Курська державна сільськогосподарська академія ім. професора І.І.Іванова», Томський сільськогосподарський інститут – філія ФДБОУ ВПО «НГАУ», Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої професійної освітньої установи «Воронезький державний лісотехнічний університет ім. Г.Ф. Морозова».

Прийнято участь в організації:
- 12 міжнародних науково-практичних конференцій: «Экономические, экологические и социокультурные перспективы развития России, стран СНГ и ближнего зарубежья» (16.04.2014 р., 15.04.2015 р.), «Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування: екологічний, соціальний та економічний аспекти» (26.12.2014 р., 28.05.2015 р., 28.04.2016 р.), «Продовольственное обеспечение Сибири в условиях глобализации мировой экономики» (04.06.2015 р.), «Формирование инфраструктуры развития регионального АПК: теория и практика» (24.09.2015 р.), «Продовольственная безопасность, импортозамещение и социально-экономические проблемы развития АПК» (9-10.07.2016 р.), «Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій» (26.02.2016 р.), «Продовольственная безопасность, импортозамещение и социально-экономические проблемы развития АПК» (9–10.06.2016 р.), «Комплексное развитие сельских территорий и инновационные технологии в
агропромышленном комплексе» (20–21.12.2016 р.), «Инновационное развитие АПК: социально-экономические проблемы и пути решения» (23–24 мая 2017 р.);
- 3 всеукраїнські науково-практичні конференції: «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти» (28.12.2016 р., 28.12.2017 р.), «Функціонування АПК на засадах раціонального природокористування» (26.05.2017 р.);
- 3 колективних монографій: «Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання» (2015 р.), «Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій» (2016 р.), «Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій» (2017 р.).

Виконавець ініціативної науково-дослідної теми «Розвиток АПК на основі раціонального природокористування» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0114U000625 від 19.03.2014 р.).

Публікації: 

Видано близько 20 методичних праць. Опубліковано більше 180 наукових статей і тез у співавторстві з іншими науковцями. 1 монографія «Розвиток виробництва органічної продукції в аграрному секторі економіки України» (2013 р.). Прийнято участь у більше ніж 140 науково-практичних конференціях різного рівня. 9 статей у 6 колективних монографій: «Финансовый менеджмент аграрних предприятий Украины. Управление финансами предприятий» (2012 р.), «Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти» (2014 р.), «Будуємо нову Україну» (2014 р.), «Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання» (2015 р.), «Transformation management of economic at rural areas» (2015 р.), «Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій» (2016 р.), «Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій» (2017 р.). Цикл наукових праць на тему «Формирование и оценка интеллектуальной ренты аграрних предприятий» (2014 р.).

Обов'язки: 

заступник наукового керівника Центру органічного землеробства «Полтава-органік»,
- заступник завідувача кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова з профорієнтаційної роботи.