Чижанська Наталія Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин

Посада: 

Доцент кафедри годівлі та зоогігієни с.-г. тварин, кандидат біологічних наук.

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:

    Google Академія (Чижанська Наталія)
    ORCID ID (0000-0002-9398-4859)
    ResearcherID (Q-6780-2016)

Освіта: 

В 1999 році закінчила з відзнакою Полтавську державну аграрну академію і отримала кваліфікацію спеціаліста із зооінженерії.

Аспірантура: 

У 1999-2002 рр. навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва в Інституті свинарства ім. О.В. Квасницького УААН (м. Полтава).
У 2005-2008 рр. пошукач відділу фармако-фізіології біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).
У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 − фізіологія людини і тварин на тему: «Дослідження механізмів антистресової дії меланіну».

Досвід роботи: 

З 2004 року і в даний час працює на кафедрі годівлі та зоогігієни сільськогосподарських  тварин. 

Підвищення кваліфікації: 

Національний університет біоресурсів та природокористування України. ННІ післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» - 108 годин (2014).

Національний університет біоресурсів та природокористування України. ННІ післядипломної освіти. Тема: «Інноваційне сприяння нарощуванню продовольчих ресурсів» - 108 годин (2016).

Національний університет біоресурсів і природокоистування України. ННІ неперервної освіти. Тема: "Інноваційна спрямованність педагогічної діяльності" - 90 годин (2020).

Публікації: 

Має 17 наукових робіт опублікованих у фахових виданнях України та ближнього зарубіжжя, з них 1 патент на корисну модель.

Обов'язки: 

- відповідальна за наукову та профорієнтаційну роботу на кафедрі годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин;
- куратор 1 групи 3 курсу спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Факультети: