Даниленко Вікторія Іванівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Маркетингу

Посада: 

доцент, кандидат економічних наук

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул.. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра маркетингу, каб. 462

e-mail: viktoriia.danylenko@pdaa.edu.ua ; market_pdaa@ukr.net (в темі листа вказувати "Для Даниленко В.І.")

тел. 0532) 56-98-24

 

Ідентифікатори науковця:

 • Дата народження: 1 лютого 1982 року.
 • Працює на посаді доцента кафедри маркетингу - з 1 вересня 2011 р.
 • Основні навчальні дисципліни: "Міжнародна економіка", "Міжнародні економічні відносини", "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства", "Ціни та ціноутворення".
 • Науково-дослідна робота здійснюється за темами:
  1. Формування конкурентної стратегії підприємств АПК та регулювання цінової політики на ринку сільськогосподарської продукції (номер державної реєстрації 0110U002782).
  2. Організаційно-економічний механізм формування конкурентоспроможності агропромислового комплексу (номер державної реєстрації 0110U000835).

Освіта: 

У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю “Менеджмент організацій” та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту.
У 2010 році закінчила Полтавську державну аграрну академію (Інститут післядипломної освіти) зі спеціальності “Економіка підприємства” та здобула кваліфікацію “Спеціаліст з економіки підприємства”.

Аспірантура: 

 • 2004-2007 рр.: аспірантура Полтавської державної аграрної академії.
 • Кандидат економічних наук наук за спеціальністю – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) з 2008 р.
 • Тема дисертаційного дослідження: “Організаційно-економічний механізм інтеграційних зв’язків підприємств овочепродуктового підкомплексу”.

Вчені звання: 

Кандидат економічних наук, доцент

Досвід роботи: 

З 2004 р. і донині - викладач кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії.

Знання мов: 

Українська, російська, англійська.

Стажування: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 7 років, у т.ч. у ПДАА 7 років.

Підвищення кваліфікації: 

 • Полтавський університет економіки та торгівлі, кафедра маркетингу,  свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 558322, з навчальних дисциплін «Паблік рилейшинз», «Інфраструктура товарного ринку», «Логістика» та «Маркетингове дослідження»,  29.10.2009 р.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 911527, тема: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»», 21.03.2014 р.

Публікації: 

Загальна кількість опублікованих статей – 36; у фахових виданнях – 20.. Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

Список публікацій: 

Факультети: