Дугар Тетяна Євгеніївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Бухгалтерського обліку та економічного контролю

Посада: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 4, кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю, каб. № 461,

e-mail: tetiana.dugar@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський державний сільськогосподарський інститут, 1996 р. (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку і фінансах).

Аспірантура

Аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН (1998-2003 рр.), спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій у сільському господарстві».

Досвід роботи

 • 19.07.1995 р. - 27.08.1996 р. - бухгалтер-касир ТОВ фірма «САНВІКТ», м. Полтава
 • 02.09.1996 р. – 03.01.1998 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Полтавського державного сільськогосподарського інституту;
 • 05.01.1998 р. – 19.08.1998 р. – головний бухгалтер ПП «ЛЕДІ», м. Полтава;
 • 01.09.1998 р. – 07.12.2001 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського державного сільськогосподарського інституту;
 • 08.12.2001 р. – 31.08.2001 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2003 р. – 31.08.2009 р. - старший викладач кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2009 р. – 31.08.2019 р. – доцент кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 04.12.2016 р. - по теперішній час – головний бухгалтер Полтавська обласні громадська організація «Офіційна сільськогосподарська дорадча служба», м. Полтава;
 • 01.09.2019 р. – по теперішній час – доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії.

Підвищення кваліфікації

 • Полтавська державна аграрна академія. Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 198 від 25 квітня 2009 р.
 • Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Certified agricultural professional accountant (CAPA) Сертифікат Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК № 100073 від 10.11.2010 р.
 • Національна академія аграрних наук України ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м. Київ). Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 13/031 від 12 квітня 2013 р.
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 429/2015 від 30 квітня 2015 р. (108 год./4,5 кредити).
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/009314-19, № 9314 від 5 квітня 2019 р. (150 год./5 кредитів).
 • УО Гродненский государственный аграрный университет, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК. Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов № 0007806 от 1 февраля 2020 г. (160 год./5,3 кредити).
 

Здобутки

 • В 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН.
 • У 2011 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри організації обліку та аудиту.
 • З 2018 р. – координатор групи Науково-консультаційного центру «Підготовка фахівців з обліку, фінансів та оподаткування за підтримки сучасних інформаційних технологій» на факультеті обліку та фінансів (на громадських засадах).
 • У 2018 р. отримано Сертифікат на право викладання навчальних курсів по роботі із КП М.Е.Doc. Реєстраційний № ПДА/В 002 від 26 листопада 2018 р.

Публікації

Обов'язки

Координатор по роботі із випускниками кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю.

Факультети: