Дивнич Ольга Дмитрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 476

тел. (0532) 56-98-24

olga.dyvnych@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Дата народження: 23 червня 1985 року.

З 1 вересня 2013 року обіймає посаду доцента кафедри економіки підприємства, а з 2.09.2019 року - доцента кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.
З 1 вересня 2011 року по 31 серпня 2013 року – старший викладач кафедри економіки підприємства.
З 3 вересня 2007 року по 31 серпня 2011 року – асистент кафедри економіки підприємства.
Основні навчальні дисципліни: “Економіка та організація інноваційної діяльності”, “Проектний аналіз”

Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри з тем “Розробити наукові напрямки організаційного, економічного, фінансового і соціального розвитку, управління та регулювання в агропромисловому комплексі, на галузевому рівні та в організаційно-правових формах ринкового господарювання” (0111U002780) та “Розробити напрямки розвитку і підвищення економічної ефективності малих форм аграрного господарювання, матеріально-технічного, фінансового та інформаційно-консультаційного забезпечення” (0111U002781).

Освіта: 

У 2007 році закінчила Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю “Економіка підприємства” та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

Аспірантура: 

2007-2010 рр. – Аспірантура Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Кандидат економічних наук з 2011 року. Тема дисертаційного дослідження: “Формування та розвиток економічного потенціалу аграрних підприємств”.

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 8 років, у т.ч. у ПДАА 8 років.

Знання мов: 

українська, російська, англійська (зі словником)

Стажування: 

У 2009 р. пройшла стажування на кафедрі економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України (ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”).

Підвищення кваліфікації: 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 911524 від 28.02.2014 р. в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тема: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності». Реєстр.номер 371

Участь у семінарах: 

Взяла участь у понад 100 наукових, науково-парктичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Здобутки: 

Є автором трьох навчальних посібників, двох авторських творів, одного патенту на корисну модель. Нагороджена Золотою медаллю Міжнародного салону винаходів і нових технологій “НОВОЕ ВРЕМЯ” за розробку “Енергоефективна технологія вирощування цукрового буряку”.
За період з 01.09.2012 р. по 01.09.2014 р. була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Публікації: 

Має більше 50 наукових та понад 40 публікацій навчально-методичного характеру. Є співавтором навчального посібника, що має гриф Міністерства освіти і науки України. Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Список публікацій: 

Обов'язки: 

  • Голова науково-методичної  ради зі спеціальності "Економіка"
  • Куратор здобувачів вищої освіти 1 курсу 1 групи спеціальності "Економіка" освітнього ступеня "Магістр"

Факультети: