Гангур Володимир Васильович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Рослинництва

Посада: 

Завідувач кафедри рослинництва та за сумісництвом професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Контактна інформація: 

вул.Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003
volodymyr.hanhur@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:
Google Академія
• ORCID ID (https://orcid.org/0000-0002-5619-492X)

Освіта: 

Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном» (1992 р.).

Аспірантура: 


Здобувач кафедри загального землеробства Полтавського сільськогосподарського інституту, спеціальність 06.01.01 – загальне землеробство (1993-1996 рр.) Тема кандидатської дисертації «Агрономічна та біоенергетична оцінка сівозмін для фермерських господарств лівобережного Лісостепу України».

Докторантура: 

Тема докторської дисертації: "Агробіологічні основи формування сівозмін різної ротації в Лівобережному Лісостепу України". Захист відбувся при спеціалізованій вченій раді Інституту землеробства НААН України 19 грудня 2019 року.

Вчені звання: 

старший науковий співробітник

Досвід роботи: 

З 1993 по 2012рр. на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції ім. М.І. Вавилова.

З 2012 по 2018 рр. в Інституті свинарства і АПВ НААН.

Стажування: 

• Кафедра агрохімії Національного університету біоресурсів і природокористування України (1996 р.)
• ННЦ «Інститут землеробства НААН» (2007 р.)

Підвищення кваліфікації: 

  • Складання кандидатського іспиту з філософії (1993 р.)
  • Складання кандидатського іспиту з французької мови (1993 р.)
  • Складання кандидатського іспиту з загального землеробства (1996 р.)
  • Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство, Дніпропетровський державнийаграрний університет (м. Дніпропетровськ) (1997 р.)
  • Сільськогосподарський експерт – дорадник (2007 р.)
  • Захист докторської дисертації за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство, Інститут землеробства НААН України (2019 р.)

 

 

Здобутки: 

• Одержано диплом кандидата сільськогосподарських наук (1997 р.)
• Одержано атестат старшого наукового співробітника (2006 р.)
Нагороджено:
Почесна грамота Міністерства аграрної політики України, 2004, 2014 рр.
Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 2010 р.;
Подяка Прем’єр-міністра України, 2015 р.

Публікації: 

• Опубліковано понад 120 наукових праць, серед яких 1 наукова монографія, 5 патентів і авторських свідоцтв, більше 116 статей у фахових журналах, участь в роботі Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конференцій.

Обов'язки: 

  • Завідувач кафедри рослинництва;
  • Відповідальний за акумуляцію кваліфікаційних робіт на перевірку запозичень з інших джерел по кафедрі Землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова.