Гангур Володимир Васильович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Рослинництва

Посада: 

Завідувач кафедри рослинництва та за сумісництвом професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Контактна інформація: 

вул.Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003
volodymyr.hanhur@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном» (1992 р.).

Аспірантура

Здобувач кафедри загального землеробства Полтавського сільськогосподарського інституту, спеціальність 06.01.01 – загальне землеробство (1993-1996 рр.) Тема кандидатської дисертації «Агрономічна та біоенергетична оцінка сівозмін для фермерських господарств лівобережного Лісостепу України».

Докторантура

ННЦ «Інститут землеробства НААН України», тема докторської дисертації: "Агробіологічні основи формування сівозмін різної ротації в Лівобережному Лісостепу України". Захист відбувся при спеціалізованій вченій раді ННЦ «Інститут землеробства НААН України» 19 грудня 2019 року.

Вчені звання

старший науковий співробітник за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство (2006 рік).

Досвід роботи

З 1993 по 2012 рр. – робота на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції ім. М.І. Вавилова на наступних посадах: старший лаборант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач відділу землеробства, заступник директора з наукової роботи, в.о. директора.
З 2012 по 2018 рр. – заступник директора з наукової роботи в галузі рослинництва Інституту свинарства і АПВ НААН.

Знання мов

українська, російська - вільно, французька - зі словником.

Підвищення кваліфікації

  • Складання кандидатського іспиту з філософії (1993 р.)
  • Складання кандидатського іспиту з французької мови (1993 р.)
  • Складання кандидатського іспиту з загального землеробства (1996 р.)
  • Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство, Дніпропетровський державнийаграрний університет (м. Дніпропетровськ) (1997 р.)
  • Сільськогосподарський експерт – дорадник (2007 р.)
  • Захист докторської дисертації за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство, Інститут землеробства НААН України (2019 р.)
  • Міжнародне підвищення кваліфікації в Інституті Науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку (Польща) 15-22.03.21 (Сертифікат)

Стажування

• Кафедра агрохімії Національного університету біоресурсів і природокористування України (1996 р.).
• ННЦ «Інститут землеробства НААН» (2007 р.).
• ДП «ДГ «Степне» Інституту свинарства і АПВ НААН» (2018 р.) (Посвідчення).
• Національний університет біоресурсів і природокористування України (2020 р.) (Свідоцтво).

Участь у семінарах

  • Науково-методична конференція «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій» (ПДАА, 26-27 лютого  2020 р.) (Сертифікат).
  • Науково-методична конференція «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації» (ПДАА, 24-25 лютого  2021 р.) (Сертифікат).  

Здобутки

• Одержано диплом кандидата сільськогосподарських наук (1997 р.).
• Одержано атестат старшого наукового співробітника (2006 р.).
• Одержано диплом доктора сільськогосподарських наук (2020 р. ).
• Нагороджено:

Почесна грамота Міністерства аграрної політики України, 2004, 2014 рр.
Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 2010 р.;
Подяка Прем’єр-міністра України, 2015 р.
Почесна грамота Президії Української академії аграрних наук – 2009 р.
Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації – 2007, 2008, 2009, 2013 рр.
Почесна грамота Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА – 1996, 1999, 2016, 2017 рр.
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА – 2018 р.
Ювілейна медаль «150 років Полтавському товариству сільського господарства» - 2015 р.

Публікації

Опубліковано понад 165 наукових праць, серед яких 2 наукові монографії, 1 патент і 4 авторських свідоцтва на сорти рослин.

Список публікацій професора Гангура В.В.

Обов'язки

  • Завідувач кафедри рослинництва.