Гордєєва Олена Федорівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Землеробства та агрохімії

Посада: 

доцент кафедри землеробства і агрохімії ім. В. Сазанова

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Харківський політехнічний інститут (спеціальність «Технологія електрохімічних виробництв», кваліфікація – інженер хімік-технолог) (1985 р.).
Полтавська державна аграрна академія з спеціальності «Агрономія» (2015 р.)

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 18 років, у т.ч. у ПДАА 18 років.

Стажування: 

Віденський університет польових культур (BOKU) (в межах програми «Tempus tacіs» ) (2002 р.)

Підвищення кваліфікації: 

·         ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області (2006 р.);

·         міжнародний навчальний семінар «Охорона навколишнього природного середовища в ЄС та Україні (2008 р.), посвідчення № 024;

·         кафедра агрохімії Дніпропетровського державного аграрного університету (2009 р.), посвідчення 12СПК490063;

·         захист кандидатської дисертації за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія (сільськогосподарські науки), Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (2010 р). Тема дисертаційного дослідження: “Основні шкідники ріпаку та контроль їх чисельності в Лівобережному Лісостепу України”.

·         Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (2016 р.),  посвідчення СПК № 044043.

Здобутки: 

• одержання диплома кандидата сільськогосподарських наук (2011 р).

Публікації: 

·         опубліковано 35 наукових статей та тез особисто та у співавторстві з іншими науковцями;

·         видано 33 праці навчально-методичного спрямування. 

Обов'язки: 

заступник завідувача кафедри землеробства і агрохімії з виховної роботи.

куратор академічної групи

Факультети: