Коробка Анатолій Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин

Посада: 

Доцент кафедри годівлі та зоогігієни с.-г. тварин., кандидат сільськогосподарських наук.

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:

    Google Академія (Коробка Анатолій)
    ORCID ID (0000-0001-9323-7661)
    ResearcherID (Q-6790-2016)

 

Напрям наукової діяльності – годівля, обмін речовин, раціони з підвищеним вмістом клітковини для свиней, ферментні препарати, пробіотичні добавки. Має наукові і навчально-методичні праці.

Освіта: 

Закінчив факультет ветеринарної медицини Полтавського державного сільськогосподарського інституту в 1999 році, спеціальність – зооінженерія.

Аспірантура: 

З 2000 по 2003рр. – аспірантура в інституті свинарства ім. О.В.Квасницького УААН
Тема дисертаційної роботи: Оптимізація використання в годівлі молодняку свиней висівок пшеничних, ферментних препаратів (Гриндазим ГП 5000; Порзим - 9300) та про біотичних добавок (Біо-Плюс 2Б; Целюлозолітичний пробіотик).
Кандидат с.-г. наук. Шифр спеціальності – 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів.

Досвід роботи: 

1999-2006 рр. – м. Полтава, Інститут ім. О.В. Квасницького УААН.
З 2006 року – асистент кафедри годівлі та зоогігієни с.-г. тварин ПДАА
З 2010 року – ст.викладач кафедри годівлі та зоогігієни с.-г. тварин ПДАА
З 2017 року - доцент кафедри годівлі та зоогігієни с.-г. тварин ПДАА

Факультети: