Костенко Олена Михайлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Безпеки життєдіяльності

Посада: 

Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор кафедри безпеки життєдіяльності, професор кафедри "Технології та обладнання переробних та харчових виробництв"

Контактна інформація: 

Адреса: 36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3,
адміністративний корпус, 3-й поверх
Час роботи з 8.00 до 17.00.
Е-mail: kostenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:


 

Народилася 30 листопада 1966 року в місті Полтава. 

Освіта: 

У 1984 році вcтупила до Полтавського сільськогосподарського інституту, який закінчила у 1989 році, здобувши кваліфікацію інженера-механіка сільського господарства.

Аспірантура: 

У 1996 році вступила до аспірантури за спеціальністю «Охорона праці» і у 2002 році в Національному науково-дослідному інституті охорони праці м.Київ захистила кандидатську дисертації на тему «Удосконалення методів і засобів з комплексного аналізу, прогнозу та попередження виробничого травматизму у сільськогосподарському виробництві»

Докторантура: 

У 2015 році у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" захистила докторську дисертацію на тему: "Синтез оптималних планів експериментів в умовах обмежених матеріальних та сових ресурсів"

Вчені звання: 

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності.

Досвід роботи: 

Трудовий шлях розпочала на посаді інженера сільськогосподарських машин в колгоспі «Росія» Лохвицького району, Полтавської області. Пізніше працювала інженером з охорони праці та начальником інженерно-технічної служби в цьому ж колгоспі. У 1993 році повернулася на постійне місце проживання до міста Полтави і була запрошена на посаду викладача кафедри безпека життєдіяльності Полтавського сільськогосподарського інституту.
З 2003 по 2008 роки виконували обовязки відповідального секретаря приймальної комісії. У кінці 2008 року переведена на посаду проректора з навчально-педагогічної  та інноваційної роботи. У 2010 році переведена на посаду проректора з науково-педагогічної роботи.  

Стажування: 

У 2006 році Костенко О.М. пройшла стажування в Польщі і отримала свідоцтво про проходження навчального курсу в рамках проекту «Нові завдання перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України», у 2008 році стажування в Франції, у 2009 та 2010 роках знову в Польші. У 2012 році у Китаї.У 2016 році у Польші.

Підвищення кваліфікації: 

Національний університет біоресурсів  і природокористування України, ННІ  післядипломної освіти з 22.05 по 23.05.2014р. з дисциплін безпеки життєдіяльності, а з 8.10.2016 р. по 21.10.2016 р. з дисциплін технології галузі.

 

Здобутки: 

Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України, за плідну і творчу працю О.М.Костенко нагороджена трудовою відзнакою «Відмінник аграрної освіти», Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України, почесною грамотою Президії Національної академії аграрних наук України, грамотою Полтавської обласної Ради, Почесною грамотою головного управління агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації та іншими грамотами та подяками. 

Публікації: 

Костенко О.М. активно займається науковою роботою, має 2 підручники та 1 навчальний посібник з грифом МОН України,3 монографії, біля 200 наукових праць, патентів, авторських свідоцтв.
За 2016-2017 навчальний рік має: 3 монографії, 2 публікації у міжнародних і Всеукраїнських виданнях, 3 патенти та свідоцтва про авторські права.

Обов'язки: 

З 2008 року по даний час займає посаду проректора з науково-педагогічної роботи.