Лапенко Тарас Григорович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Безпеки життєдіяльності

Посада: 

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація: 

роб.тел. 60-98-61, корп.3, каб. № 358.

taras.lapenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Народився 15 липня 1971р.
    1988 р. – закінчив Полтавську середню школу № 14.
    1989р. – СПТУ №10 "Випробувач деталей електронної техніки"
    1989-1994 рр .–  навчався в Полтавському сільськогосподарському інституті, отримав  спеціальність "Інженер-механік"
    1994-1999 рр. – Полтавська птахофабрика (слюсар-ремонтник, бригадир кормоцеху)
    1999-2001рр. –  інспектор пожежного нагляду УДПО УМВС України в Полтавській області
    2001-2003 рр. – державний інспектор охорони праці в АПК,   державний інспектор охорони праці в АПК, промисловості, транспорті, зв’язку та соціально культурній сфері.
   З 2003 р. працює в Полтавській державній аграрній академії на посадах  викладача, старшого викладача, доцента.
   З 2007 р. – працює на посаді завідувача кафедри БЖД.

Освіта: 

вища, закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут у 1994р.

Аспірантура: 

У 2004р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

на інженерно-технологічному факультеті працює з 2003р., педагогічний стаж 16 років.

Знання мов: 

українська, російська, англійська з словником.

Участь у міжнародних проектах: 

Учасник ІV етапу польсько-українського проекту "Відновлювальна енергетика, як засіб збереження природних ресурсів"

Стажування: 

23 лютого-2 березня 2011 р. Краків, Польща.

Підвищення кваліфікації: 

Головний навчально-методичний центр національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, 2010р.

Полтавський національний педагогічний університет ім.Короленка, кафедра виробничо-інформаційних технологій та безпеки  життєдіяльності, 2013 р.  

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, 2014 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, 2019 р.

Участь у семінарах: 

 учасник щорічних внутрівузівських методичних та  науково-практичних конференцій, регіональних, Всеукраїнських науково-практичних, міжнародних конференцій.

Здобутки: 

нагороджений Почесними грамотами академії, міської виконавчої ради за плідну науково-дослідну роботу.

Публікації: 

 за 5 останніх років 25 тез, 7 статей у фахових виданнях, 1 колективна монографія, 6 патентів на корисну модель. 

Обов'язки: 

Керівник студентського наукового гуртка "Аспекти безпеки життя, праці та інтелектуальної власності".

Куратор 2 курсу ЗВО освітнього ступеня  "Бакалавр" спеціальності "Агроінженерія" інженерно-технологічного факультету 

Факультети: