Ласло Оксана Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля

Посада: 

заступник декана факультету Агротехнологій та екології, доцент кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Контактна інформація: 

Полтавська державна аграрна академія
Навчальний корпуc 1

oksana.laslo@pdaa.edu.ua

oksana.laslo@ukr.net

Ідентифікатори науковця:

 

Освіта: 

Полтавська державна аграрна академія, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном» (2004 р). Інституп післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування” (2014 р.)

Аспірантура: 

Аспірантура Полтавської державної аграрної академії. м. Полтава, спеціальність 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) (2009р.)

Тема кандидатської дисертації «Соціальні та екологічні особливості стану агроекосистем (на прикладі Полтавського регіону)».

 

Вчені звання: 

Доцент кафедри землеробства і агрохімії з 2013 року.

Стажування: 

 • Кафедра екології Національного університету водного господарства і природокористування м. Рівне;

 • Кафедра екології Дніпропертовського державного аграрного університету. м. Дніпропетровськ;

 • Лабораторія агроекологічного моніторингу Інституту агроекології УААН м. Київ.

 

 

Підвищення кваліфікації: 

 • Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. Свідоцтво 12СПК 837865 від 19.09.13 р.

 • Дніпропетровський державний аграрний університет. Свідоцтво СПК№ 044011 від 27.01.14 р.

 • Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Свідоцтво ПК № 00493675/048445-18 від 2.07.18 р.

Участь у семінарах: 

 • Навчальний міжнародний семінар «Охорона навколишнього середовища в ЄС та Україні» (одержала посвідчення про підвищення кваліфікації) (2008 р.)

 • Семінар Національного університету водного господарства і природокористування «Якість навчання процесу в ЄКТС» – «Болонський процес – 2010: Європейська кредитно-трансферна система у новому десятиріччі».

 • Семінар «Експлутація та впровадження інформаційної системи Soft/Farm. Сертифікат № 000056. (2017 р).

 

Здобутки: 

 • Вчене звання кандидата сільськогосподарських наук (2010 р.)

 • Наукове звання доцента кафедри землеробства і агрохімії (2013 р.).

Публікації: 

Опубліковано 180 праць , із них 146 наукового ( з них 107 науково-практичні конференції, 6 патентів на винахід) та 34 навчально-методичного характеру.

Після захисту дисертації опубліковано 19 статей у закордонних наукових виданнях і фахових виданнях України.

 

Науково-дослідна робота:

 • НДР УкрІНТІ № 0116U005721. Тема: «Агроекологічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій».

Список публікацій: 

Обов'язки: 

 • Голова науково-методичної ради спеціальності «Екологія» (2018р.) 

 • Заступник декана факультету Агротехнологій та екології за спеціальністю Екологія (з лютого 2020р.)

Факультети: