Люлька Вікторія Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, кандидат філологічних наук

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3 ПДАА, корпус №4, кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін, ауд. 459

 

viktoriya.lyulka@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. 2008 – Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)», кваліфікація вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної літератури». 2008 – Базова вища освіта за напрямом підготовки «Прикладна математика», кваліфікація бакалавра педагогічної освіти, вчителя інформатики. 2008 – Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація – магістр педагогічної освіти. Викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

Аспірантура: 

2008-2011 рр. (кафедра світової літератури Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка). Захист дисертації відбувся 23 березня 2011 року в спеціалізованій ученій раді Д 52.051.05 Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Тема дисертації: «Стиль роману О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» (структурно-функціональний аспект)».
Кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 (ДК № 067631  Вища атестаційна комісія України протокол № 76-06/5, 31.05.2011).

Вчені звання: 

доцент

Знання мов: 

англійська, німецька, іспанська

Стажування: 

вересень 2016 - березень 2017 - стажування на кафедрі перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Підвищення кваліфікації: 

• Кандидатський іспит з філософії (2008),
• кандидатський іспит з англійської мови (2009),
• кандидатський іспит з російської літератури (2009),
• кандидатський іспит з літератури зарубіжних країн (2010),
• кандидатський іспит із порівняльного літературознавства (2010),
• Атестат доцента 12 ДЦ № 039474 (від 26 червня 2014 року),
• Посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування) №2 (Реєстраційний №7/28-02) від 21 березня 2017 р.
 

Участь у семінарах: 

Брала участь у роботі 15 міжнародних, 9 всеукраїнських, 2 регіональних науково-практичних конференціях.

Публікації: 

Опубліковано 39 публікацій, із них – 33 наукових та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі 14 у фахових виданнях та 2 навчальних посібники з грифом МОН України.

Обов'язки: 

Висвітлення інформації про діяльність кафедри на сайті академії та в мережі Інтернет

Факультети: