Макаренко Петро Миколайович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

доктор економічних наук, професор завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 475

тел. (0532) 56-98-24

Ідентифікатори науковця:

Працює на посаді завідувача кафедри  з 1 липня 2010 року.

З 1988 року очолював кафедру організації і планування сільськогосподарського виробництва, а нині кафедру менеджменту організацій Дніпропетровського державного аграрного університету. З 2004 по 2010 рік обіймав посаду проректора з наукової роботи цього університету

Наукові ступені:

  • Кандидат економічних наук з 1979 року. Тема дисертаційного дослідження: “Перспективне планування сільськогосподарських підприємств в умовах міжгосподарської кооперації і інтеграції в адміністративних районах”.
  • Доктор економічних наук з 1999 року. Тема докторської дисертації: “Організація і економічний механізм адаптації аграрного господарювання до ринково-підприємницького середовища”.

Макаренко П.М. є головою спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Полтавській державній аграрній академії.

 

Основні навчальні дисципліни: “Методика та організація підготовки та написання дисертації”, “Економіка підприємства-системно-функціональних контекст”, "Стратегічні напрями розвитку аграрної галузі і підприємств" 

Науково-дослідна робота здійснюється за напрямами:

  • організаційно-економічний механізм формування та розвитку економічного потенціалу аграрних підприємств;
  • розробити наукові напрямки організаційного, економічного, фінансового і соціального розвитку та менеджменту і регулювання в агропромисловому комплексі, на галузевому рівні та в організаційно-правових формах ринкового господарювання;
  • розробити напрямки розвитку і підвищення економічної ефективності малих форм аграрного господарювання, їх матеріально-технічного, фінансового та інформаційно-консультаційного забезпечення.

Д.е.н., професор, член-кор. НААН України, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Петро Макаренко координує тему: "Розробити теоретико-методологічні, науково-методологічні і практичні засади розвитку виробничо-господарської, фінансово-економічної і соціальної діяльності та процесів ресурсо-енергозбереження і управління (менеджменту) підприємств з виробництва і переробки аграрної продукції в умовах ринку сільськогосподарських і переробних підприємств АПК (0117U003097).

Освіта

У 1972 році закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Економіка і організація сільського господарства” та здобув кваліфікацію ученого агронома-економіста.

Аспірантура

Кандидат економічних наук з 1979 року. Тема дисертаційного дослідження: “Перспективне планування сільськогосподарських підприємств в умовах міжгосподарської кооперації і інтеграції в адміністративних районах”.

Докторантура

Доктор економічних наук з 1999 року. Тема докторської дисертації: “Організація і економічний механізм адаптації аграрного господарювання до ринково-підприємницького середовища”.

Вчені звання

професор з 1997 року.

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 43 роки.

Знання мов

українська, російська, англійська

Підвищення кваліфікації

1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 072441 від 23.05.2014 р. в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тема: «Інноваційні технології при викладанні дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Реєстр.номер 908

2. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/009339-19, тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» від 05.04.2019 р.

Здобутки

1. Академік Української академії економічної кібернетики. Диплом №388 від 7.09.2000 р.
2. Академік АКАДЕМІЇ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ по відділенню економіки. Диплом №22-2006 від 23 грудня 2006 р. м. Київ
3. Дійсний член Міжнародної Академії Економіки і Екотехнологій. Диплом №14 від 26.12.2007 р.
4. Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України із спеціальності «Економіка і організація агропромислового виробництва». Диплом Ч№0146 від 23.11.2007 р.

Публікації

Суттю наукового доробку Макаренка П.М. з питань адаптації підприємств аграрного сектору до ринково-підприємницького середовища та механізмів дії в ньому ринку і держави є методика діагностики фінансово-господарської стійкості юридичної особи, механізм, методика і комп'ютерна модель майнового паювання, шляхи реструктуризації внутрішньогосподарських підрозділів та інше. Макаренко П.М. є автором теоретико-методологічних і методичних розробок з розвитку концептуальних засад і механізмів аграрної моделі економіки, яка передбачала наявність конкурентоспроможних підприємств різних форм власності та господарювання, ефективну, гнучку, виважену й науково обґрунтовану підтримку їх державою. Основна увага в наукових розробках приділені формуванню підприємницького середовища та організаційно-правових структур в аграрному секторі.

 

Список публікацій: 

Обов'язки

  • завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин;
  • член вченої ради академії;
  • голова спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 за спеціальностями: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами та 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. 

 

Факультети: