Маренич Микола Миколайович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

професор кафедри, доктор сільськогосподарських наук

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: mykola.marenych@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

В 1992 році закінчив агрономічний факультет Полтавського сільськогосподарського інституту за фахом вчений агроном.

Аспірантура

В 1993 році вступив до аспірантури, яку закінчив у 1996 році за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво. В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Мінливість господарсько-цінних ознак озимої м´якої пшениці залежно від добору батьківських форм».

Докторантура

У 2021 році захищено докторську дисертацію на тему: «Теоретичні та практичні основи управління врожайністю і якістю зерна пшениці озимої в умовах Лівобережного Лісостепу України», спеціальність 06.01.09 - рослинництво. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.859.03 при Сумському національному аграрному університеті МОН України.

Вчені звання

доцент

Досвід роботи

• З 1996 року – асистент кафедри;
• 1999–2005 рр. – старший викладач кафедри;
• 2004-2012 рр. – заступник декана агрономічного факультету;
• З 2005 року – доцент кафедри селекції, насінництва і генетики;
• З 2012 – декан факультету агротехнологій та екології.

Знання мов

українська, російська, англійська, німецька

Підвищення кваліфікації

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, (м. Київ), 2014 рік;
 • Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» (2015 рік);
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ.  (СС 00493706/011368-20 від 28 лютого 2020 р).; 
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації. «Освітня програма: вимоги та методика». 2018, НУБіП України 
 • Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Органічне агровиробництво: освіта і наука». 2019 р. НМЦ вищої і фахової передвищої освіти. 
 • FABU Проект сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України. «Основи живлення рослин та аналіз ґрунту». 2019 р.
 • Онлайн-курс Prometheus "Експерт з акредитації освітніх програм" Національне агенство із забезпечення якості освіти.

Стажування

• в Університеті Hohenheim (м. Штутгарт, ФРН, 1999, 2000, 2001, 2002, 2009);
• у Варшавському аграрному університеті (м. Варшава, Польща, 2004)

Участь у міжнародних проектах

Протягом 1999-2002 рр. брав участь у впровадженні міжнародного магістерського проекту «Еколого-економічне рослинництво» на агрономічному факультеті.

Здобутки

 • отримано диплом доктора сільськогосподарських наук (2021 р.);
 • знак «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня;
 • нагороджений грамотами Міністра агарної політики України;
 • нагороджений грамотами Полтавської обласної ради, міського голови м. Полтави;
 • нагороджений грамотами Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної адміністрації.
   

Публікації

- видано навчальний посібник «Технологія заготівлі і зберігання продукції рослинництва ” з грифом Міністерства освіти і науки України;
- співавтор навчального посібника, науково-практичного посібника «Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур»;
- опубліковано близько 80 методичних та інноваційних праць;
- опубліковано понад 50 наукових праць;
- опубліковано ряд статей в періодичних виданнях з актуальних питань сільського господарства.

Обов'язки

• член вченої ради Полтавської ДАА;
• декан факультету агротехнологій та екології;
• голова вченої ради факультету агротехнологій та екології;
• керівник наукової тематики: «Еколого-біологічні основи регуляції урожайності і якості зерна пшениці м’якої озимої в Лівобережно-Дніпровській лісостеповій провінції»;
• член спеціалізованої ради з захисту дисертацій при Сумському національному аграрному університеті та Полтавській державній аграрній академії;
• науковий керівник чотирьох аспірантів із спеціальності 201 Агрономія.

Факультети: