Маренич Микола Миколайович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

професор кафедри, кандидат сільськогосподарських наук

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: mykola.marenych@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

В 1992 році закінчив агрономічний факультет Полтавського сільськогосподарського інституту за фахом вчений агроном.

Аспірантура: 

В 1993 році вступив до аспірантури, яку закінчив у 1996 році за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво. В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Мінливість господарсько-цінних ознак озимої м´якої пшениці залежно від добору батьківських форм».

Докторантура: 

Наукова тематика досліджень: «Еколого-біологічні основи регуляції урожайності і якості зерна пшениці м’якої озимої в Лівобережно-Дніпровській лісостеповій провінції».

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

• З 1996 року – асистент кафедри;
• 1999–2005 рр. – старший викладач кафедри;
• 2004-2012 рр. – заступник декана агрономічного факультету;
• З 2005 року – доцент кафедри селекції, насінництва і генетики;
• З 2012 – декан факультету агротехнологій та екології.

Знання мов: 

українська, російська, англійська, німецька

Участь у міжнародних проектах: 

Протягом 1999-2002 рр. брав участь у впровадженні міжнародного магістерського проекту «Еколого-економічне рослинництво» на агрономічному факультеті.

Стажування: 

• в Університеті Hohenheim (м. Штутгарт, ФРН, 1999, 2000, 2001, 2002, 2009);
• у Варшавському аграрному університеті (м. Варшава, Польща, 2004)

Підвищення кваліфікації: 

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, (м. Київ), 2014 рік;
  • Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» (2015 рік);
  • підвищення кваліфікації за спеціальністю «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/011368-20 від 28 лютого 2020 р.;   

Здобутки: 

• Знак «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня,
• нагороджений грамотами Міністра агарної політики України,
• нагороджений грамотами Полтавської обласної ради, міського голови м. Полтави,
• нагороджений грамотами Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної адміністрації,
 

Публікації: 

- видано навчальний посібник «Технологія заготівлі і зберігання продукції рослинництва ” з грифом Міністерства освіти і науки України;
- співавтор навчального посібника, науково-практичного посібника «Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур»;
- опубліковано близько 80 методичних та інноваційних праць;
- опубліковано понад 50 наукових праць;
- опубліковано ряд статей в періодичних виданнях з актуальних питань сільського господарства.

Обов'язки: 

• член вченої ради Полтавської ДАА;
• декан факультету агротехнологій та екології;
• голова вченої ради факультету агротехнологій та екології;
• керівник наукової тематики: «Еколого-біологічні основи регуляції урожайності і якості зерна пшениці м’якої озимої в Лівобережно-Дніпровській лісостеповій провінції»;
• член спеціалізованої ради з захисту дисертацій при Сумському національному аграрному університеті та Полтавській державній аграрній академії;
• науковий керівник трьох аспірантів із спеціальності 06.01.09 – рослинництво.

Факультети: