Міщенко Олег Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля

Посада: 

Завідувач кафедри, доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Полтавський державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном» (2001 р.).

Аспірантура: 

Аспірантура Київського національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка м. Київ, спеціальність 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) (2007 р.) Тема кандидатської дисертації «Біолого-екологічні особливості ехінацеї пурпурової (Еchinacea purpurea (L.) Moench) в умовах Лісостепу України».

Стажування: 

Лабораторія агроекологічного моніторингу Інституту агроекології УААН м. Київ.

Підвищення кваліфікації: 

 • Складання кандидатського іспиту з філософії (2003 р.)
 • Складання кандидатського іспиту з англійської мови (2004 р.)
 • Міжнародна наукова конференція «С эхинацеей – в третье тысячелетие» (Полтава, 2003)
 • Складання кандидатського іспиту з фізіології рослин (2006 р.)
 • Складання кандидатського іспиту з екології (2007 р.)
 • Науково-практичні конференції за підсумками науково-дослідної роботи за 2004-2009 роки
 • Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 030016 – екологія (сільськогосподарські науки), Інституту агроекології УААН. м. Київ (2007 р.)
 • Участь у навчальному курсі в рамках проекту: «Зміцнення ролі і професіоналізація діяльності дорадчих служб та інших інституцій, які працюють в сфері розвитку сільського господарства та сільських територій України», Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва в Гданську. Відділ В Старому Полі, Республіка Польща (2008 р).

Здобутки: 

Одержання двох патентів на винаходи:

 • Міщенко О.В., Поспєлов С.В. Спосіб оцінки алелопатичної активності ехінацеї. Патент на корисну модель. 26 листопада 2007 рік.
 • Поспєлов С.В. Міщенко О.В., Спосіб оцінки посівних якостей насіння ехінацеї. Патент на корисну модель. 26 листопада 2007 рік.

Написання статей у фахових виданнях.

Публікації: 

 • Видано близько 40 методичних праць
 • Опубліковано більше 20 наукових статей і тез у співавторстві з іншими науковцями.