Миколенко Інна Григорівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 473

тел. (0532) 56-98-24

inna.mykolenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Дата народження: 20 лютого 1981 року. 

З 23 вересня 2014 року обіймає посаду доцента кафедри економіки підприємства, а з 2.09.2019 - доцента кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.
З 1 вересня 2009 року по 30 червня 2010 – старший викладач кафедри економіки підприємства.
З 1 вересня 2004 року по 31 серпня 2010 року – асистент кафедри економіки підприємства.

Основні навчальні дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Економічне управління підприємством», «Соціальна економіка», «Внутрішній економічний механізм аграрного підприємства».

Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри з тем “Розробити наукові напрямки організаційного, економічного, фінансового і соціального розвитку, управління та регулювання в агропромисловому комплексі, на галузевому рівні та в організаційно-правових формах ринкового господарювання” (0111U002780) та “Розробити напрямки розвитку і підвищення економічної ефективності малих форм аграрного господарювання, матеріально-технічного, фінансового та інформаційно-консультаційного забезпечення” (0111U002781).

Освіта: 

Закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2004 р., за спеціальністю “Менеджмент організацій”, отримала кваліфікацію “Магістр з менеджменту” з відзнакою. 29 липня 2010 р. закінчила інститу післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії з спеціальності “Економіка підприємства”, присвоєно кваліфікацію “Спеціаліст з економіки підприємства”.

Аспірантура: 

2004-2007 рр. – Аспірантура Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 08.00.04 – економіка сільського господарства і АПК. 

Кандидат економічних наук з 2010 року. Тема дисертаційного дослідження – “Ефективність виробництва та збуту зерна круп’яних культур в сільськогосподарських підприємствах”.

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 11 років, у т.ч. у ПДАА 11 років.

Знання мов: 

Українська, російська, німецька

Стажування: 

У 2009 р. пройшла стажування на кафедрі економіки підприємства Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка (ВНЗ “Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка”).
У 2014 р. пройшла стажування у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти.

Підвищення кваліфікації: 

У 2008 р. отримала кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника, що дозволяє здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань організаційних, економічних, технологічних, інформаційних аспектів менеджменту в АПК. У цьому ж році пройшла курси підвищення кваліфікації “Охорона навколишнього середовища в ЄС та Україні”.

У 2014 р. отримала Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 883497 від 21.03.2014 р. в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тема: «Інноваційні методи та технології активізації навчання та умови їх забезпечення в аграрній економіці». Реєстр.номер 403

Участь у семінарах: 

Взяла участь у понад 70 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах.

Публікації: 

Має близько 55 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. 

Список публікацій: 

Обов'язки: 

- відповідальна за практичну підготовку студентів спеціальності "Економіка підприємства", СВО "Бакалавр" і СВО "Магістр";

- куратор академічної групи.

Факультети: