Шостя Анатолій Михайлович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Технології виробництва продукції тваринництва

Посада: 

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва,заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти України.

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

У 1993 році з закінчив Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка. Спеціальність «Хімія, біологія». У 2002 році закінчив Полтавську державну аграрну академію. Спеціальність «Зооінженерія».

Аспірантура: 

Впродовж 1993–1996 рр. навчався на денному відділенні в аспірантурі Інституту свинарства УААН (нині Інститут свинарства в агропромислового виробництва НААН) за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
Кандидатську дисертацію на тему: «Особливості динаміки вмісту вітамінів антиоксидантної дії у різних тканинах свиноматок і плодів» захистив 11 вересня 1998 року. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, академік НААН В.Ф. Коваленко.

Докторантура: 

Впродовж 2003–2004 рр. навчався в докторантурі Інституту свинарства УААН за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
Докторську дисертацію на тему «Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у свиней» захистив 9 липня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Наукові консультанти – доктор біологічних наук, професор, академік НААН В.Ф. Коваленко; доктор ветеринарних наук, професор В.Г. Стояновський.

Вчені звання: 

старший науковий співробітник

Досвід роботи: 

Серпень 1993 р. – грудень 1993 р. – спеціаліст біотехнологічного відділу Науково-виробничого підприємства «Албета».
Лютий 1997 р. – грудень 1998 р. – молодший науковий співробітник Інституту свинарства УААН.
Січень 1999 р. – травень 2003 р. – завідувач лабораторії біохімічних і зоотехнічних досліджень Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького УААН.
Червень 2003 р. – січень 2004 р. – старший науковий співробітник лабораторії біохімічних і зоотехнічних досліджень Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького УААН.
Лютий 2004 р. – лютий 2014 р.  – заступник директора з наукової роботи Інституту свинарства і АПВ НААН.
Лютий 2014 р. – лютий 2016 р. – завідувач відділу фізіології відтворення та годівлі Інституту свинарства і АПВ НААН.
З березня 2016 р. – завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Підвищення кваліфікації: 

З 19.09. 2016 - по 30. 09. 2016 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво СС00493706 "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності у веденні дисципліни "Технологія виробництва продукції свинарства".

27.04.2018 р. - Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН. Посвідчення № 0128 "Інноваційні технології в галузі свинарства".

Публікації: 

Має 140 наукових публікацій, з яких 12 патентів та 4 монографії. Співавтор 7 ДСТУ в галузі свинарства та біотехнології розмноження.

Обов'язки: 

  • завідувач кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва ім. проф. О.П. Бондаренко.
  • Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій при Інституті свинарства та агропромислового виробництва НААН і Львівському національному університеті ветеринарної медицини і біотехнологій ім. Г. З. Гжицького.

Факультети: