Неділько Тетяна Михайлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Інформаційних систем та технологій

Посада: 

оператор

Контактна інформація: 

36003, Полтава,
вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №  2

каб. 203, 212
e-mail: nedilko_t@ukr.net

тел. (0532) 60-82-31

Дата народження 15 вересня 1971.
Працює в Полтавській державній аграрній академії з 16.01.1995 року.
Оператор (з 4.01.1999 р.)
Асистент (з 1.09.2004 р.)

Освіта: 

Полтавська державна аграрна академія, спеціальність менеджмент організацій (магістр з менеджменту організацій)2004 р.

Досвід роботи: 

Полтавський міський відділ культури, централізована бухгалтерія, бухгалтер-економіст (15.10.1991- 22.08.1994 рр.)

Стажування: 

12.10-12.11.2009 р. на кафедрі інформаційно-обчислювальних систем Полтавського університету споживчої кооперації.

Підвищення кваліфікації: 

Навчальний тренінг по системі „Парус: Менеджмент та Маркетинг” (склала кваліфікаційний іспит та одержала сертифікат користувача-методиста програмного забезпечення „Парус: Менеджмент и Маркетинг” з правом викладання в навчальних закладах), м. Полтава, грудень 2006 року

Семінар Спецвузавтоматики і Microsoft: „Office Professional Plus 2007 – комплекс офисных программ для повышения эффективности работы с информацией в бизнесе”, Полтава, жовтень, 2008 року

Психолого-педагогічний семінар, Полтава, ПДДА, 20.11.2008-15.05.2009 рр.

Участь у семінарах: 

- Навчальний тренінг по системі „Парус: Менеджмент та Маркетинг” (склала кваліфікаційний іспит та одержала сертифікат користувача-методиста програмного забезпечення „Парус: Менеджмент и Маркетинг” з правом викладання в навчальних закладах), м. Полтава, грудень 2006 року.
- Семінар Спецвузавтоматики і Microsoft: „Office Professional Plus 2007 – комплекс офисных программ для повышения эффективности работы с информацией в бизнесе”, Полтава, 17 жовтня 2008 року.
- Психолого-педагогічний семінар, Полтава, ПДДА, 20.11.2008-15.05.2009 рр.
- Стажування з 12.10 по 12.11 2009 р. на кафедрі інформаційно-обчислювальних систем Полтавського університету споживчої кооперації.
- Участь в міжнародній науково-практичній конференції „Енергозберігаючі технології в Польщі та Україні”. – Полтава, ПДАА, 2.03.2010 р.
- Участь в міжнародній конференції «Optymalizacja wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w aspekcie unowoczesniania procesu edukacyjnego»,– Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, Kraków, Polska, 30.09.2011 r
- Підвищення кваліфікації на базі корпорації «Парус» по програмам автоматизації діяльності з управління персоналом, м. Київ, корпорація «Парус», 27 лютого – 9 березня 2012 року.
- Участь в міжнародному польсько-українському семінар-тренінзі по темі «Агро-туристична діяльність та перспективи її розвитку на Полтавщині», Полтава, ПДАА, 12-16 березня, 2012 р.
- Підвищення кваліфікації в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, ННУ післядипломної освіти. м. Київ. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННУ післядипломної освіти, 17.02.-21.02.2014; 
17.03-21.03.2014 р. 
Випускна робота на тему: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни «Економетрика». 
- Грошова винагорода за третє місце в огляді-конкурсі комп’ютерних класів та відмінні знання комп’ютерної техніки (27.11. 2011 р.).
- Подяка за сумлінну працю до дня працівників сільського працівника (14.11.2007 р.).
- Почесна грамота в зв’язку з Днем знань (20.08.2010 р.).
- Премія за успіхи в науково-педагогічній діяльності, громадську активність, професіоналізм у роботі. (27.12.2010 р.)
- Грамота обласної організації профспілки  працівників АПК з нагоди Дня Знань (1.09.2011 р.).
- Почесна грамота за багаторічну сумлінну роботу, виконання посадових обов’язків та з нагоди Дня народження (15.09.2011 р.)
- Премія з нагоди свята Дня працівників сільського господарства (16.11.2011 р.)

- Сертифікат користувача-методиста програмного забезпечення по системі “Парус-Менеджмент та Маркетинг 7.40” з правом викладання в учбових закладах, 6.03.2007 р.,
СО1452398
- Сертифікат учасника спільного семінару Спецвузавтоматики і Microsoft: „Office Professional Plus 2007 – комплекс офисных программ для повышения эффективности работы с информацией в бизнесе”, Полтава, 17 жовтня 2008 року.
- Посвідчення про підвищення кваліфікації психолого-педа-гогічного семінару для молодих викладачів, 15.05.2009 р. Реєстраційний номер №4.
- Довідка № 05-21/757 від 2.12. 2009 р. про стажування
на кафедрі інформаційно-обчислювальних систем Полтавського університету споживчої кооперації.
- Сертифікат учасника міжнародно-практичної конференції «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» присвячена 130-річчю заснування цісарсько-королівської ветеринарної школи у Львові, 27-28 жовтня, 2011 року.
- Сертифікат корпорації Парус № 14526505, 2 березня 2012 року.
- Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 883439 від 21 березня 2014 р. Реєстраційний номер 409.

Здобутки: 

Сертифікат користувача-методиста програмного забезпечення по системі “Парус-Менеджмент та Маркетинг 7.40” з правом викладання в учбових закладах, 2007 р.

Публікації: 

Статті:

 - Гончарова В.М., Неділько Т. М., Шейко К.В. Проблеми використання новітніх інформаційних технологій  при виробництві продукції свинарства.  Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції "Стан, проблеми та перспективи сучасної аграрної науки і практики" присвяченої 110-річчю від дня народження професора С.З. Гжицького. – Львів, 2010.

- Гончарова В.М., Неділько Т. М., Шейко К.В. Проблеми використання новітніх інформаційних технологій  при виробництві продукції свинарства. Матеріали  міжнародної  науково-практичної конференції „Проблеми удосконалення управління в сучасних умовах”. – Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2008.

Тези:

- Гончарова В.М., Неділько Т.М., Шейко К.В., Кощенко О.М. Проблеми сучасного забезпечення інформаційними технологіями при виробництві продукції свинарства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації”. – Полтава, ПДАА, 2007.– С.192-194.

 - Кощенко О.М., Неділько Т.М., Шейко К.В. Особливості використання спеціалізованих комп’ютерних програм для розрахунку оптимальної рецептури комбікормів. Матеріали  міжнародної  науково-практичної конференції „Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК” присвячена 550-річчю Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. – Львів, 2008 – С.187-192. 

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

- Гончарова В.М., Неділько Т.М. Вплив самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни „Економічна інформатика” на формування системного світогляду майбутніх фахівців економічного профілю Матеріали науково-методичної конференції „Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан, проблеми, перспективи”. – Полтава: ПДАА, 24-25 лютого  2010 р. 

Список публікацій: 

Обов'язки: 

координатор з практичної підготовки, складання семестрової та річної звітності кафедри  в навчальний відділ, написання річного звіту кафедри, підготовка рейтингу кафедри.