Оглобля Вікторія Вікторівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Технологій дрібного тваринництва

Посада: 

Аспірант

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра технологій дрібного тваринництва, каб. 442

Ідентифікатори:

Google Академія  (Оглобля Вікторія)

ORCID ID (0000-0002-4630-7222)

Аспірантура

Оглобля Вікторія Вікторівна

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Спеціальність: 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Кафедра технологій дрібного тваринництва

Рік вступу: 2017

Тема дисертаційного дослідження: Адаптаційні властивості та господарсько–біологічні особливості чистопородних помісей свиней ірландського походження за різних умов утримання.

Науковий керівник: Кравченко Оксана Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри технологій дрібного тваринництва.

Список публікацій: ogloblya_viktoriya_viktorivna_naukovi_praci.pdf