Опара Надія Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Безпеки життєдіяльності

Посада: 

доцент кафедри БЖД

Контактна інформація: 

роб.тел. 60-98-61, корп.3, каб. № 343.

nadiia.opara@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

народилася 26 березня 1969 р.
У 1989р. закінчила  медсестринське відділення Полтавського медичного училища. У 1999р. з відзнакою закінчила Українську медичну стоматологічну академію. З 2000р. по 2004р. працювала викладачем фармакології Полтавського базового медичного коледжу. З вересні 2004р. працює в Полтавській державній аграрній академії на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри біотехнології (патологічної анатомії та патофізіології) факультету ветеринарної медицини. З 1 вересня 2012р. переведена на посаду доцента кафедри БЖД інженерно-технологічного факультету. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію і здобула наукову ступінь кандидата сільськогосподарських наук. У 2015 році отримала вчене звання доцента.Викладає дисципліни "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці та безпека життєдіяльності", "Інтелектуальна власність".

Освіта: 

вища, у 1999 р. з відзнакою закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. У 2019 році закінчила магістратуру інженерно-технологічного факультету ПДАА зі спеціальності "Агроінженерія", кваліфікація "інженер-дослідник з агроінженерії"

Аспірантура: 

Закінчила аспірантуру  Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки (м.Київ) за спеціальністю 06.04.01 – історія сільськогосподарських наук за темою "Третьяков С.Ф. (1872-1918) – вчений та організатор сільськогосподарської дослідної справи в агрономії України". У липні 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (з історії сільськогосподарських наук).

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

педагогічний стаж 18 років.

Знання мов: 

українська, російська, англійська на розмовному рівні.

Підвищення кваліфікації: 

2008р. - ПДАА, інститут післядипломної освіти;
2011р. – в Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти в 2011р. і отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації з Інноваційної спрямованості педагогічної діяльності; 2014р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. 
2008р. – ПДАА, інститут післядипломної освіти та дорадництва, отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації з Охорони навколишнього середовища в ЄС та Україні;
2011р. –  Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБІП)України, ННІ післядипломної освіти,  отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації з Інноваційної спрямованості педагогічної діяльності;
2013 р. – ДСНС України Інститут державного управління у сфері ЦЗ, отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни БЖД;
2014р. – НУБІП Україн, ННІ післядипломної освіти, отримала свідоцтво  про підвищення кваліфікації з Інноваційної спрямованості педагогічної діяльності;
2016 р. – НУБІП України, ННІ післядипломної освіти,  отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації з Інноваційної спрямованості педагогічної діяльності.
2017р. -НУБІП України, ННІ післядипломної освіти,  отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації з Інноваційної спрямованості педагогічної діяльності.

Участь у семінарах: 

внутрівузівських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних

Здобутки: 

Нагороджена грамотами адміністрації і профкому ПДАА (2007,2010,2014, 2015рр.). Відзначена подяками Міністра аграрної політики та продовольства України (2013р.), департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації (2015р.), департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2016 р.). Нагороджена медаллю «150 років Полтавському товариству сільського господарства» (2015р.). Дипломант літературно-мистецької премії ім..Володимира Малика в  номінації «Краєзнавство та народна творчість» (2016р.). Дипломант загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» в номінації «Пошук. Істина. Наука».  Рішенням Президії Національної академії аграрних наук України № 15 від 9.11.2017р. нагороджена пам'ятною ювілейною медаллю "100 років Національної наукової сільськьгосродарської бібліотеки НААН". В 2019 році нагороджена Почесними грамотами Полтавської державної аграрної академії та Полтавської обласної ради; має Подяку Національної академії аграрних наук України.

 

Публікації: 

Н.М.Опара має понад 100 наукових публікацій.

В рамках святкування на державному рівні 150-річчя Полтавського товариства сільського господарства підготовлені до друку і надруковані:

1. Полтавське товариство сільського господарства (журнали засіднь з 8 серпня 1878 р по 29 серпня 1883 р.)/ уклад.: В.А.Вергунов, Н.Ф.Гриценко, К.О.Черноколова, Н.М.Опара; ННСГБ НААН; за заг.ред.В.А.Вергунова. - Полтава, 2015. - Вип. 1. - 345 с. - (Кн.78).

2. Полтавське товариство сільського господарства (журнали засіднь з 15 липня 1883 р по 20 грудня 1887 р.)/ уклад.: В.А.Вергунов, Н.Ф.Гриценко, К.О.Черноколова, Н.М.Опара; ННСГБ НААН; за заг.ред.В.А.Вергунова. - Полтава, 2015. - Вип. 2, ч.1 - 481 с. - (Кн.79).

3.  Полтавське товариство сільського господарства (журнали засіднь з 15 липня 1883 р по 20 грудня 1887 р.)/ уклад.: В.А.Вергунов, Н.Ф.Гриценко, К.О.Черноколова, Н.М.Опара; ННСГБ НААН; за заг.ред.В.А.Вергунова. - Полтава, 2015. - Вип. 2, ч.2. - 453 с. - (Кн.79).

4. Полтавське товариство сільського господарства (журнали засіднь з 3 листопада 1893 р по 7 березня 1901 р.)/ уклад.: В.А.Вергунов, Н.Ф.Гриценко,  Н.М.Опара; ННСГБ НААН; за заг.ред.В.А.Вергунова. - Полтава, 2015. - Вип. 3, ч.1. - 419 с. - (Кн.80).

5. Полтавське товариство сільського господарства (журнали засіднь з 14 березня 1901 р по 22 грудня 1910 р.)/ уклад.: В.А.Вергунов, Н.Ф.Гриценко,  Н.М.Опара; ННСГБ НААН; за заг.ред.В.А.Вергунова. - Полтава, 2015. - Вип. 3, ч.2. - 418 с. - (Кн.80).

6. Програма навчальної дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" для всіх спеціальностей в аграрних вищих навчальних закладах з дисципліни "Безпека життєждіяльності". (В.М.Заплатинський, Л.Е.Піскунова, Н.М.Опара). Міністерство освіти і науки України Депржавна установа "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів  "Агроосвіта", Київ, "Агроосвіта", 2016.

Обов'язки: 

Координатор наукового студентського гуртка.  

Очолює профорієнтаційну роботу.

Відповідальна за організаційну роботу кафедри.

Куратор 2 групи ЗВО стн спеціальності "Агроінженерія".

Член редколегії "Вісник ПДАА".

Член дорадчої науково-методичної ради БЖД МОН України.

Заступник керівника Центру історії природознавства Полтавщини ПДАА.