Пантелеймоненко Андрій Олексійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин каб. 476
тел. (0532) 56-98-24

e-mail: panandriy@ukr.net

 

Ідентифікатори науковця:
• Google Академія (Андрій Пантелеймоненко, https://scholar.google.com.ua/citations?user=LAfa7bUAAAAJ&hl)
• ORCID ID (https://orcid.org/0000-0003-3714-1934)
• Research Gate (https://www.researchgate.net/profile/Andrii_Panteleimonenko)
• Academia (https://pusku.academia.edu/AndriiPanteleimonenko)

З 1989 по 2004 рік працював на різних посадах у ПДСІ (ПДАА).
З 1 вересня 2019 року обіймає посаду професора кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.
Основні навчальні дисципліни: «Економічна діагностика», «Мікро- та макроекономіка в дисертаційному дослідженні», «Державне регулювання підприємницької та інноваційної діяльності в аграрно-промисловому виробництві».
Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії з тем “Розробити наукові напрямки організаційного, економічного, фінансового і соціального розвитку, управління та регулювання в агропромисловому комплексі, на галузевому рівні та в організаційно-правових формах ринкового господарювання” (0111U002780) та “Розробити напрямки розвитку і підвищення економічної ефективності малих форм аграрного господарювання, матеріально-технічного, фінансового та інформаційно-консультаційного забезпечення” (0111U002781).

Освіта: 

У 1986 році закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка, спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії та суспільствознавства»; У 2009 році закінчив Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність «Фінанси».

Докторантура: 

Доктор економічних наук з 2009 року. Тема дисертаційної роботи «Становлення і розвиток кооперативних організацій аграрного сектору України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)» 

Вчені звання: 

професор

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 29,5 років, у т.ч. у ПДАА 14 років.

Знання мов: 

Українська, російська, німецька, польська (базова).

Участь у міжнародних проектах: 

Корпорація ACDI / VOCA (1998 р.),
Проект TACIS «Надання підтримки малим та середнім підприємствам на селі» (2001 р.),
GTZ «Підтримка мікрофінансових обслуговувань в регіонах» (2006 р.; експерт з депозитних операцій в Республіці Таджикистан).

Стажування: 

1998 р. – Стажування в кредитно-кооперативних організаціях Канади (45 днів; сертифікат).
2001 р. – Стажування в якості доцента – Університет Хохенхайм, Штутгарт, Німеччина (3 місяці; сертифікат).
2003 р. – Стажування в кооперативних організаціях Німеччини (3 місяці; сертифікат).
2017 р. – Виробниче стажування в управлінні інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації (довідка).

Підвищення кваліфікації: 

2001 р. – Повний курс «Сприяння розвитку сільськогосподарським кооперативним організаціям» – 176 годин (Проект ТАCIS; сертифікат).
2003 р. – Навчання в Експортній Академії Баден-Вюнтерберг (2 тижні; сертифікат).
2006  р. – Курс «НЛП: майстерність комунікацій» (18 годин; сертифікат).
2010 р. – Програма «Study Tours to Poland - Professionals» (7 днів; Варшава, Польща; сертифікат).

Участь у семінарах: 

Взяв участь у понад 100 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Здобутки: 

Орден «Нестора Літописця» ІІІ-го ступеня (2017 р.; за активну пропаганду кооперативних знань), а також більше 20 подяк і грамот від закладів освіти і громадських організацій.

Публікації: 

Має 120 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. 

Обов'язки: 

Відповідальний за укладання договорів із замовниками науково-практичних послуг

Факультети: