Поліщук Анатолій Анатолійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин

Посада: 

Декан факультету "Технології виробництва та переробки продукції тваринництва", доктор сільськогосподарських наук, професор

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:

Google Академія (Поліщук А.А.)
ORCID ID (0000-0003-3572-8491)
ResearcherID (Q-6082-2016)

Напрям наукової діяльності – годівля, обмін речовин в організмі тварин, фізіологія травлення моногастричних, комбікорми, премікси, кормові добавки. Має авторські свідоцтва, монографії, наукові і навчально-методичні праці.

Освіта: 

Закінчив зоотехнічний факультет Полтавського Ордена Трудового Червоного Прапору с.-г. інституту в 1975 році. Кваліфікація „вчений зоотехнік”.

Аспірантура: 

З 1979 по 1983 рр. – навчання в аспірантурі ордена „Знак пошани” науково-дослідного інституту свинарства УААН.

Докторантура: 

Доктор с.-г. наук, професор. Шифр спеціальності 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів

Вчені звання: 

Доктор с-г наук зі спеціальності «Годівля тварин і технологія тварин»

Досвід роботи: 

1978-1998 рр. – м. Полтава, Інститут свинарства Української академії аграрних наук

Підвищення кваліфікації: 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  12 СПК № 490039 від 01.07.2009 року Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького НААН України

Список публікацій: 

Факультети: