Помаз Юлія Володимирівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

кандидат історичних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3 ПДАА, корпус №4, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, ауд. 476

Ідентифікатори науковця:

iuliia.pomaz@pdaa.edu.ua

Освіта: 

1996 року з відзнакою закінчила Полтавський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія та географія» та здобула кваліфікацію вчителя історії та географії. 2004 року закінчила Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії зі спеціальності «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію «Менеджер-економіст» (спеціаліст). 2010 року закінчила Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії зі спеціальності «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію «Спеціаліст з економіки підприємства».

Аспірантура: 

• 2000–2003 рр.: аспірантура в Полтавському державному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка;
• тема дисертаційної роботи: «Ліквідація культових споруд РПЦ як напрям державної політики у сфері релігії в Українській РСР (середина 1940-х – перша половина 1970-х рр.)»;
• кандидат історичних наук зі спеціальності  09.00.11 – релігієзнавство, ДК № 001979 від 22 грудня 2011 р.

Вчені звання: 

Доцент, атестат доцента кафедри економіки підприємства, 12 ДЦ № 037975 від 14.02.2014 р.

Досвід роботи: 

Загальний досвід роботи – 1996–2019 рр. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить 19 років. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 19 років, серед них у ПДАА – 17 років.

Знання мов: 

українська, російська

Підвищення кваліфікації: 

2009 р. – підвищення кваліфікації (Полтавський університет споживчої кооперації України ННІ післядипломної освіти) за напрямом «Регіональна економіка» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 490042 від 12 червня 2009 р.).
2011 р. – захист кандидатської дисертації (червень 2011 р.).
2014 р. – підвищення кваліфікації (НУБІПУ ННІ післядипломної освіти) за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 897818 від 21 березня 2014 р.). Реєстраційний номер 423.
2016 р. – підвищення кваліфікації (НУБІПУ ННІ післядипломної освіти) за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001058-16 від 30 вересня 2016 р.).

Участь у семінарах: 

Взяла участь у понад 80 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах.

Здобутки: 

1. Підготувала переможців та учасників Всеукраїнських олімпіад з науки «Регіональна економіка», дисципліни «Економіка природокористування» (2006–2019 рр.)
2. Нагороджена грамотами і почесними грамотами Полтавської державної аграрної академії.

Публікації: 

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних праць, із них 36 наукових статей у фахових виданнях, 2 – у закордонних виданнях, 46 – інших виданнях та 35 – навчально-методичного характеру.

Статті у фахових виданнях України:
1. Ольшанська Ю. В. З історії збереження культових цінностей в Україні (XX ст.). Історична пам’ять. Науковий збірник. Полтава : АСМІ, 2000. № 1 – 2. С. 182–194.
2. Ольшанська Ю. В. Стан пам’яток культового призначення у середині 40 – 50-х років XX століття на Полтавщині. Історична пам’ять. Науковий збірник. Полтава : АСМІ, 2002. № 1 – 2. С. 92–100.  
3. Ольшанська Ю. В. Особливості державної політики щодо архітектурних пам’яток культового призначення в Україні у 60-х роках XX століття. Історична пам’ять. Науковий збірник. Полтава : АСМІ, 2004. № 2. С. 179–186.
4. Помаз Ю. В. Нищення радянською державою монастирів у період хрущовської «відлиги». Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей. Вип. 18. Тернопіль : Видавництво Астон, 2006. С. 294–300.
5. Помаз Ю. В. Політика радянської держави щодо культових пам’яток у 50 – 60 х рр. ХХ століття в Україні : історіографія проблеми. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. ХХII.  Запоріжжя : Просвіта, 2008. С. 241–246.
6. Помаз Ю. В. Основні напрямки діяльності органів державної влади щодо пам’яток культового призначення у 1960-х роках в Україні. Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал, вересень – жовтень 2008 р. № 5 (83). С. 104–111.
7. Помаз Ю. В. Особливості атеїстичної політики і стан об’єктів культового призначення в середині 1960-х – на початку 1970-х років в Україні. Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Випуск 24. Київ – Полтава, 2010. С. 194–208.
8. Помаз Ю. В. Адміністративно-правові засади реалізації державної політики щодо культових споруд в Українській РСР: теорія і практика (середина 1940-х – друга половина 1950 хрр.). Електронне фахове видання «Емінак». 2016. № 2 (14). Т. 2. С. 105-110. URL : http://http://www.eminak.mksat.net/pages/archive.html

Обов'язки: 

Відповідальна по кафедрі економіки та міжнародних економічних відносин за виховну роботу зі здобувачами вищої освіти.

Куратор здобувачів вищої освіти 4 курсу 1 групи спеціальності "Економіка"

Факультети: