Поспєлов Сергій Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Землеробства та агрохімії

Посада: 

професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова, доктор сільськогосподарських наук, доцент

Контактна інформація: 

вул.Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003

sergii.pospielov@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном» (1983 р.).

Аспірантура: 

Аспірантура Полтавського сільськогосподарського інституту, спеціальність 11.00.11 – охорона довкілля і раціональне використання природних ресурсів (1987-1989 рр.) Тема кандидатської дисертації «Біологічна активність чорнозему типового як показник екологічного стану агроценозу в умовах Лісостепу».

Докторантура: 

Тема докторської дисертації: “Наукові основи створення продуктивних агроценозів ехінацеї (EchinaceaMoench) в умовах Лівобережної України”. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради при Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 29 жовтня 2019 року.

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

З 1983 р. в Полтавській державній аграрній академії

Стажування: 

 • Кафедра промислової мікробіології Полтавського університету споживчої кооперації України (2005 р)
 • Кафедра технології виробництва, зберігання та переробки продукції рослинництва Південного філіалу Національного університету Біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» (2009 р.)
 • Дніпропетровський аграрно-економічний університет (2014 р.)

Підвищення кваліфікації: 

 • Складання кандидатського іспиту з філософії (1988 р.)
 • Складання кандидатського іспиту з англійської мови (1985 р.)
 • Складання кандидатського іспиту з загального землеробства (1989 р.)
 • Складання кандидатського іспиту з екології (1994 р.)
 • Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 11.00.11 – охорона довкілля і раціональне використання природних ресурсів, Курська державна сільськогосподарська академія (м. Курськ, Росія) (1994 р.)
 • Організація і проведення Міжнародної наукової конференції «Изучение и использование эхинацеи» (Полтава, 1998 р.)
 • Організація і проведення Міжнародної наукової конференції «С эхинацеей – в третье тысячелетие» (Полтава, 2003 р.)
 • Курси підвищення кваліфікації агрономів-апробаторів (2003 р.)
 • Міжнародний навчальний семінар «Охорона навколишнього середовища в ЕС та Україні» (2008 р.)
 • Сільськогосподарський експерт – дорадник (2009 р.)
 • Організація і проведення Міжнародної наукової конференції «С эхинацеей – в третье тысячелетие» (Полтава, 2013 р.)
 • Організація і проведення І Міжнародної науково-практичної конференції «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» (Полтава, 2012 р.)
 • Організація і проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» (Полтава, 2013 р.)
 • Організація і проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» (Полтава, 2014 р.)
 • Організація і проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» (Полтава, 2015 р.)
 • Організація і проведення V Міжнародної науково-практичної конференції «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» (Полтава, 2016 р.)
 • курси навчання з експлуатації та впровадження штформаційної системи Soft.Farm (2017 р.)

Здобутки: 

 • Одержано диплом кандидата сільськогосподарських наук (Росія) (1994 р.)
 • Одержано диплом доктора філософії з сільського господарства (1994 р.)
 • Нострифікація диплома кандидата сільськогосподарських наук, Національний аграрний університет (Україна) (1996 р.)
 • Одержано премію ім. Л.П.Симиренка Національної академії наук України за цикл наукових праць з вивчення ехінацеї (2001 р.)
 • Одержано атестата доцента (2002 р)
 • нагороджено трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2003 рік).
 • нагороджено знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня (2009 рік);
 • нагороджено Почесною Грамотою Полтавської обласної Ради (2009 р.)

Публікації: 

 • Видано більш 20 методичних праць, серед них навчальний посібник з грифом МОН України
 • Опубліковано мапйже 350 наукових праць, серед яких 4 наукові монографії, 90 патентів і авторських свідоцтв, більше 50 статей у фахових журналах, участь в роботі Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конференцій, виданнях ПДАА.

список патентів Поспєлова С.В.

список наукових праць Поспєлова С.В.

Обов'язки: 

 • заступник завідувача кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова
 • відповідальний за сторінку кафедри на сайті академії

Факультети: