Пилипенко Катерина Анатоліївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Бухгалтерського обліку та економічного контролю

Посада: 

професор кафедри

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 4, кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю, каб. № 409,

e-mail: kateryna.pylypenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

Освіта

Полтавський державний сільськогосподарський інститут, 1999 р. (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку та фінансах).

Аспірантура

Аспірантура ПДАА; спеціальність 08.00.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Тема кандидатської дисертації: «Основні напрями розвитку інтеграційних процесів в агропромислових підприємствах».

Докторантура

 • Докторантура ХНТУСГ ім. Петра Василенка (2014-2018 рр.) спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 
 • Тема докторської дисертації «Управління продовольчою безпекою в системі менеджменту аграрних підприємств: теорія, методологія, практика».

Досвід роботи

 • 01.09.1999 р. – 07.12.2001 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Полтавського державного сільськогосподарського інституту;
 • 08.12.2001 р. – 01.09.2002 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • 02.09.2002 р. – 31.08.2004 р. – асистент кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2004 р. – 06.05.2010 р. – старший викладач кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 06.05.2010 р. – 31.08.2019 р. – доцент кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2019 р. - по теперішній час – професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії.

Підвищення кваліфікації

 • Навчання сільськогосподарського дорадника (експерта-дорадника) з 10.05.2018 р. по 24.05.2018 р. у інституті післядипломної освіти ПДАА «Теоретична підготовка з основ сільськогосподарського дорадництва»  свідоцтво № 328 від 24.05.2018 р.
 • II International Scientific Training Seminars “Adaptation of science, Tducation and busness to world innovative megatrends” 01-06/10/18 (Thessaloniki, Greece)
 • 2-й Міжнародний науковий тренінг-семінар «Адаптація науки, освіти та бізнесу до світових інноваційних мегатрендів», 1-6 жовтня 2018 р., (120 год./4 кредити) сертифікат № 0523від 6.10.2018 – (Certifikate of participation #0522.
 • Департамент агропромислового розвитку  Полтавської обласної державної адміністрації Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника  за № 0000666 від 04.07.2018 р.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти з 20.03.2019 р. по 05.04.2019 р.  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/009351-19 від 05.04.2019 р.
 • УО Гродненский государственный аграрный университет, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК. Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов № 0001220 от 1 февраля 2020 г. (160 год./5,3 кредити).

 

Здобутки

 • В 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • У 2009 р.  отримала диплом Доктор філософії.
 • З 2003 по 2005 рік заступник декана факультету обліку та фінансів з виховної роботи.
 • 19.01.2012 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.
 • В 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Публікації

Обов'язки

 • Модератор з організації та проведення наукових заходів.

 

Факультети: