Писаренко Павло Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля

Посада: 

професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент інженерної Академії України

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3,  ПДАА

тел.: (0532) 60-74-24

моб.: (050) 346-49-11

pavlo.pysarenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном» (1993 р.).
Полтавська державна аграрна академія, спеціальність "Менеджмент організацій", кваліфікація "Менеджер-економіст" (2005 р.)

Аспірантура: 

Здобувач кафедри землеробства і агрохімії Полтавського державного сільськогосподарського інституту, спеціальність 06.01.01 – загальне землеробство (сільськогосподарські науки) (1996 р.). Тема кандидатської дисертації «Ефективність використання мінералізованої (пластової) води в землеробстві (на прикладі Полтавської області)».

Докторантура: 

Докторантура Інституту агроекології та біотехнології УААН, м. Київ, спеціальність 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) (2004 р.). Тема докторської дисертації «Наукове обґрунтування використання природних розсолів і мінералів в агро екосистемах».

Стажування: 

Член двох Спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських (докторських) дисертацій (Дніпропетровський державний аграрний університет, Інститут агроекології УААН, м. Київ).

Підвищення кваліфікації: 

Національний аграрний університет, ННІ післядипломної освіти. Резерв на посаду ректорів ВНЗ Міністерства аграрної політики України (2006 р.)

Полтавська державна аграрна академія, Інститут післядипломної освіти і дорадництва, «Охорона навколишнього середовища в ЄС та Україні» (2008 р.).

Сільськогосподарський експерт-дорадник (2008 р.).

Здобутки: 

2003 р. – нагороджений нагрудним знаком Міністерства аграрної політики України «Знак пошани»

2006 р. – Відмінник аграрної освіти і науки ІІІ ступеня.

2006 р. – Член методичної ради зі спеціальності «Агрономія» Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України.

2006 р. – Лауреат премії Президента України для молодих вчених за цикл робіт «Розробка наукових засад і практичних рекомендацій з формування екологічно збалансованих агроекосистем».

2009 р. – обраний член-кореспондентом Інженерної академії України

2010 р. - Член методичної ради зі спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування"

Публікації: 

Видано близько 40 методичних праць.

Опубліковано більше 100 наукових статей і тез у співавторстві з іншими науковцями.

2 монографії і 8 підручників із грифом Міністерства аграрної політики України.

Обов'язки: 

  • Відповідальний секретар наукового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії»;
  • Перший проректор

Факультети: